CAT supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Toetsingsproces

Terug

Ondersteuningsdocumenten

Op deze pagina vind je ondersteuningsdocumenten voor het werken met Remindo. Onder elk document staat een korte beschrijving. Als de documenten moeten worden gebruikt om de toetsafname goed te laten verlopen, staat dit aangegeven.

LET OP!

Documenten met in de naam ‘(overige locatie)’ zijn aangepast voor afnames thuis of op een overige niet-UU Chromebook locatie. Ze worden bovenaan geplaatst.

Voor studenten

Studentinstructie Remindo ‘overige’ locatie (Nederlands)augustus 2022

Student instruction Remindo ‘overig’ location (English)– August 2022

Beschrijving: dit document bereidt studenten voor op de toetsafname thuis of op een overige niet-UU Chromebook locatie met Remindo. Het document moet vóór de toetsafname aan studenten worden gestuurd, zodat ze dit rustig kunnen lezen. Anders missen ze belangrijke informatie m.b.t de toetsafname.

Instructie inzage (overige locatie)

Beschrijving: In deze instructie leest de student hoe hij thuis of op een overige niet-UU Chromebook locatie inzage doet in zijn toets in Remindo en wat hij daarbij ziet.

Studentinstructie Remindo (Nederlands) – augustus 2022

Student instruction (English)August 2022

Beschrijving: dit document bereidt studenten voor op de beveiligde toetsafname met Remindo op Chromebooks. Het document moet vóór de toetsafname aan studenten worden gestuurd, zodat ze dit rustig kunnen lezen. Anders missen ze belangrijke informatie m.b.t de toetsafname.

Voor docenten

Docent: Instructie bij de afname van een digitale toets (NE)    (webpagina, laatste revisie 16 november 2021)

Teacher: Instruction for digital assessment on location (English)    (webpage, publication date: 14 January 2022)

Beschrijving: deze webpagina bereidt docenten goed voor op de handelingen die zij in de toetszaal in Remindo moeten verrichten. Het is sterk aan te raden dit document rustig door te lezen, zodat je weet hoe te handelen op de toetslocatie. Valt een collega voor je in bij het surveilleren? Vergeet hem/haar dan niet te wijzen op dit document.

Calamiteitenplan

Beschrijving: Het calamiteitenplan verschaft duidelijkheid wanneer zich een calamiteit voordoet in de toetszaal in combinatie met het toetsprogramma Remindo Toets of Numworx. Toetsen die thuis worden afgenomen, met TestVision of schriftelijk, vallen buiten de scope van dit calamiteitenplan.

Accorderen

Hieronder wordt getoond hoe je moet accorderen tijdens de toets. Deze screencast (Engels gesproken) is aanvullend op het bovenstaande document Docent: Instructie bij de afname van een digitale toets op de toetslocatie / Teacher: Monitoring test taking process. Let op! In het filmpje wordt ingelogd via het oude adres uu.remindotoets.nl . Gebruik in plaats daarvan remindo.uu.nl .

Wil je weten waarom het noodzakelijk is om te accorderen om de toetsveiligheid te kunnen waarborgen? Lees dan: Waarom moet ik accorderen?

Documenten rond inzage

Inzicht in de inzage van de student

Beschrijving: Deze pagina geeft je – vanuit het perspectief van de docent – inzicht in wat de student ziet tijdens een digitale inzage. De focus ligt op de instellingen voor de ‘Zichtbaarheid van de resultaten voor de kandidaat’. Ook wordt kort besproken hoe de student de inzage doet.

Studentinstructie voor inzage (op locatie)

Beschrijving: In deze instructie leest de student hoe hij inzage doet in zijn toets in Remindo en wat hij daarbij ziet.

Voorbereidende documenten voor docenten

Docent: Checklist Docent Voorbereiding Digitale Toets (Nederlands)

Teacher: Check list teacher preparation e-assessment (English).

Beschrijving: De checklist voor docenten is bedoeld als hulpmiddel in de aanloop naar een digitale toets. Aan de hand van het document kun je  controleren en bijhouden of je alle (noodzakelijke) stappen hebt doorlopen.

Basisstappen toets maken en afnemen in Remindo

Beschrijving: Deze supportpagina noemt basisstappen voor het maken en afnemen van een toets in Remindo. De stappen geven houvast in het proces, maar vormen geen checklist. (update: 24-08-2021)

Tijdschema voor docent die eerste keer toetst met Remindo   

Time schedule for teachers using Remindo for the first time (English)

Beschrijving: dit tijdschema biedt een handvat voor voorbereiding van een digitale toets in Remindo. Houd (vooral als je de eerste keer toetst) een ruime planning aan. De rode blokken t.o.v. de pijlen geven een beeld van wanneer je met een fase moet starten en klaar moet zijn. Sommige punten zijn een vereiste. Let op! Dit schema kan afwijken van afspraken binnen je faculteit of afspraken met je facultaire key-user. (check NE/EN version done in 08-2021)

For the English version of this page, click ‘English’ at the top of the page.

Terug