Logo Universiteit Utrecht

Educate-it supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Handleidingen

Terug

Ondersteuningsdocumenten

Op deze pagina vind je ondersteuningsdocumenten voor het werken met Remindo. Onder elk document staat een korte beschrijving. Als de documenten moeten worden gebruikt om de toetsafname goed te laten verlopen, staat dit aangegeven.

Beschrijving: dit document bereidt studenten voor op de beveiligde toetsafname met Remindo op Chromebooks. Het document moet vóór de toetsafname aan studenten worden gestuurd, zodat ze dit rustig kunnen lezen. Anders missen ze belangrijke informatie m.b.t de toetsafname.

Beschrijving: dit document bereidt docenten goed voor op de handelingen die zij in de toetszaal in Remindo moeten verrichten. Het is sterk aan te raden dit document rustig door te lezen, zodat je weet hoe te handelen op de toetslocatie. Valt een collega voor je in bij het surveilleren? Vergeet hem/haar dan niet te wijzen op dit document.

Hieronder wordt getoond hoe je moet accorderen tijdens de toets. Deze screencast (Engels gesproken) is aanvullend op het bovenstaande document Docent: Monitoren toetsafname / Teacher: Monitoring test taking process.

Wil je weten waarom het noodzakelijk is om te accorderen om de toetsveiligheid te kunnen waarborgen? Lees dan: Waarom moet ik accorderen?

Beschrijving: Deze pagina geeft je als docent inzicht in wat de student ziet tijdens een digitale inzage. De instellingen voor de ‘Zichtbaarheid van de resultaten voor de kandidaat’ worden besproken. Ook wordt besproken hoe de student de inzage doet.

Beschrijving: De checklist voor docenten is bedoeld als hulpmiddel in de aanloop naar een digitale toets. Aan de hand van het document kun je  controleren en bijhouden of je alle (noodzakelijke) stappen hebt doorlopen.

Beschrijving: Deze supportpagina noemt basisstappen voor het maken en afnemen van een toets in Remindo. De stappen geven houvast in het proces, maar vormen geen checklist.

Beschrijving: dit tijdschema biedt een handvat voor voorbereiding van een digitale toets in Remindo. Houd (vooral als je de eerste keer toetst) een ruime planning aan. De rode blokken t.o.v. de pijlen geven een beeld van wanneer je met een fase moet starten en klaar moet zijn. Sommige punten zijn een vereiste. Let op! Dit schema kan afwijken van afspraken binnen je faculteit of afspraken met je facultaire key-user.

For the English version of this page, click ‘English’ at the top of the page.

Terug