CAT supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

FAQ

Terug

Veelgestelde vragen

 • Op deze pagina staan veelgestelde vragen over de Remindo software of over het proces rond digitaal toetsen met Remindo.
 • De blokken met vragen zijn genummerd volgens de acht stappen op de homepagina. Blokken waarvan we nog geen veelgestelde vragen hebben, zijn nog niet toegevoegd.

Bestaande blokken:

1. Praktische informatie vooraf

2. Vragen aanmaken, goedkeuren en bewerken

3. Toets samenstellen

4. Toetsafname, resultaten bekijken en vragen nakijken

 • Let op! Ken je de instructies voor de toetsafname voor studenten en docenten al? Of de Checklist voor de digitale (oefen)toets? Deze documentenbevatten belangrijke informatie.

 • Kies hieronder een onderwerp

  Zie de link ‘Login Remindo’ in de zwarte bovenbalk van de Homepagina

  Vraag: Wat is de minimale termijn om een zaal te roosteren voor een digitale toets (ook als ik al een papieren toets heb aangevraagd)?

  Antwoord: Dit moet uiterlijk 4 weken voor de toetsafname bij Faculteit Geesteswetenschappen en uiterlijk 2 weken bij andere faculteiten. In drukke toetsperiodes kan het voorkomen dat er 4-2 weken van te voren geen digitale toets meer ingeroosterd kan worden.

  Vraag: Als ik de URL intyp om in Remindo in te loggen, krijg ik een foutmelding. Wat is er aan de hand?

  Antwoord: Zorg i.i.g. dat je de volgende URL intypt: uu.remindotoetsmanager.nl of remindo.uu.nl  Gebruik geen ‘https://www’ in je adres.

  Vraag: In mijn studentengroep zitten studenten die tijdens de digitale toetsafname gebruik willen maken van een anderstalig toetsenbord. Biedt de UU hier een oplossing voor:

  Antwoord: Vraag je facultaire key-user naar de mogelijkheden.

 • Remindo biedt geen vraagtype waarin je de student als antwoord een tekening kunt laten maken. Overleg met je key-user of er voor de toetsvraag die je wilt stellen binnen of buiten Remindo misschien andere oplossingen beschikbaar zijn.

  1. Remindo telt en toont tijdens de toets het aantal woorden van het antwoord op een open vraag. Het aantal woorden van een antwoord, zie je als docent ook bij het nakijken.
  2. Remindo breekt niet automatisch het antwoord af bij een maximum aantal woorden. Er is softwarematig geen maximum aantal woorden in te voeren. Dit maximum moet je, zo je wilt, schriftelijk melden in je vraag.
  3. Het tekstvak dat je bij een open vraag aanmaakt, wordt niet automatisch groter. De grootte die het tekstvak heeft, kun je wél instellen. Als het antwoord groter wordt dan de grootte van het tekstvak, kun een student gewoon doortypen. Er verschijnt dan een scrolbalk.

  Zie ook deze pagina voor meer info.

  De maximale te uploaden grootte van een mediabestand, waaronder een filmpje, is 500 mb.

  Mocht je een groter bestand willen toevoegen, probeer het originele bestand dan te comprimeren

 • Kies hieronder een onderwerp

  Vraag: Ik wil mijn toets (tussentijds) testen vanuit studentperspectief. Kan dit?

  Antwoord: Ja, je kan je toets testen in een omgeving die visueel gelijk is aan de omgeving van de student tijdens de toetsafname. Je ziet geen resultaat na de toets. Lees hier verder.

  Vraag: Kan ik het totaal aantal punten van de toets die ik heb opgebouwd, zien?

  Antwoord: Ja, dat kan. Op de pagina ‘Toelichting op de knoppen onder ‘Beheer toetsen’’ vind je onder Stap 2 uitleg over de ‘Toetsmatrijsdetails’. De informatie die je zoekt, vind je onder de tab ‘Voorbeeld’ van de toetsmatrijsdetails. Je vind er ook informatie over de Raadscore.

  Vraag: Kan ik in Remindo gebruikmaken van de raadkanscorrectie?

  Antwoord: Ja, dat kan. Lees hier verder over de achtergrond  en het instellen van de raadkanscorrectie.

 • Vraag: Moet er een docent aanwezig zijn bij de digitale toets of digitale inzage?

  Antwoord: Ja. De aanwezige e-surveillanten zijn niet verantwoordelijk voor de afname, maar enkel voor de technische ondersteuning. Een docent is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor dat inhoudelijke vragen beantwoord worden, en dat er geen foto’s gemaakt worden van de vragen in de toets.

  Vraag: Moet ik een eigen laptop meenemen naar de toetsafname?

  Antwoord: Om de studenten digitaal toestemming te geven moet je inloggen op een device. Hiervoor kun je je eigen device meenemen of gebruik maken van een Chromebook op de toetslocatie.

  Vraag: Wie helpt me als er tijdens een toetsafname in een toetszaal iets misgaat?

  Antwoord: Bij een incident tijdens een beveiligde toetsafname op Chromebooks helpen e-surveillanten je verder.

  Vraag: Zou er tijdens een toetsafname met Chromebooks een internetstoring optreden, blijven antwoorden dan bewaard?

  Antwoord: Zodra een student aan de toets begint, worden de vragen lokaal opgeslagen op de Chromebook. Als het internet zou uitvallen, kan de student gewoon verder werken aan de toets. Zodra het internet terug is, worden de antwoorden meteen geupload naar Remindo. Let op! De student moet de toets nooit afsluiten én de Chromebook nooit dichtklappen als het internet nog niet terug is. Ook niet als de toetstijd is verlopen.

  Vraag: Kan ik een antwoordsleutel nog wijzigen ná de toetsafname?

  Antwoord: Dit kan, maar de wijziging heeft alleen effect op de resultaten van de afgenomen toets. Wijzigen is nu alleen nog mogelijk bij gesloten vragen. Verder lezen.

  Vraag: Kan ik als docent per vraag alle antwoorden van studenten achter elkaar nakijken?

  Antwoord: Ja dit kan. Open vragen worden per regel van een toetsmatrijs  aan docenten toegewezen om na te kijken. De verdeling kan je zelf bepalen. Let wel op! Kijkt elke docent maar één vraag na, zet elke vraag dan in een aparte regel. Meer informatie (zie gele (I)nformatie bij stap 3)

  Vraag: Ik wil dat de digitale toetsomgeving voor mijn studenten tijdens de afname in het Engels wordt weergegeven. Hoe kan ik dit regelen?

  Antwoord: Zowel bij het inloggen in Remindo als in de toetsomgeving van Remindo zien studenten een icoon waarmee ze de taalinstellingen zelf kunnen wijzigen. In de Studentinstructie Remindo staat dit ook genoemd. Als docent hoef je dus niks te regelen, behalve misschien de studenten op de hoogte brengen. Een voorbeeld van een icoon zie je in de screenshot.

Terug