CAT supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden Digitaal toetsen aan de Universiteit Utrecht

Bij digitale toetsing maakt de Universiteit Utrecht gebruik van het digitale toetsprogramma Remindo (UMC uitgezonderd). Als het om summatieve toetsing gaat moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan: de toets is in Remindo op een Chromebook met een beveiligd wifi-netwerk. Op verschillende locaties op de Uithof, UCU en de binnenstad is een beveiligd wifi-netwerk aanwezig. Bij digitale toetsing met Remindo is het van belang dat je accordeert. Heb je aan deze voorwaarden voldaan, dan is de toetsafname veilig.

Ondersteuningsorganisatie bij een toets met Remindo

Bij een toets met Remindo op Chromebooks in een toetszaal van de UU, bestaat een ondersteuningsorganisatie. De ondersteuningsorganisatie helpt wanneer zich problemen voordoen met de toetssoftware of de hardware. Het is de verantwoordelijkheid van de UU dat studenten op functionerende hardware hun digitale toets kunnen maken.

In onderstaande tabel zie je de verschillende rollen met bijbehorende servicetijden.

In dit document worden de verschillende rollen beschreven die ondersteunen bij een toets met Remindo.