CAT supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Toetsafname en nakijken

Terug

Open vragen nakijken: correctieronde-instellingen en nakijkverdeling

Na afloop van de toets kun je de antwoorden van de studenten nakijken. Hiervoor moet eerst een correctieronde aangemaakt worden. In een correctieronde kijk je de antwoorden van de studenten na. Om een correctieronde aan te maken moet je de instellingen (voorwaarden tijdens het nakijkproces) en de nakijkverdeling (wie kijkt welke vraag na) invoeren.

Het is ook mogelijk om meerdere correctierondes aan te laten maken, bijvoorbeeld wanneer je een tweede corrector wilt laten nakijken, of wanneer er iets is misgegaan tijdens de eerste correctieronde. Als je een nieuwe ronde nakijkt zullen de eerste scores en het commentaar op de antwoorden behouden worden. Het is mogelijk de instellingen voor een nieuwe correctieronde anders in te stellen dan bij een voorgaande ronde. Daarnaast is het ook mogelijk om voor enkele kandidaten een nieuwe ronde aan te maken, i.p.v. voor alle kandidaten.

NB. Op deze pagina betekenen ‘begeleider’ en ‘corrector’ hetzelfde. Net als ‘kandidaat’ en ‘student’.

  • Let op! Alleen je key-user kan de correctieronde-instellingen voor je invoeren. Vraag aan je key-user om de instellingen toe te lichten, of lees verder op deze pagina. Geef je voorkeuren m.b.t. de instellingen vóór de toetsafname door als je na de afname direct wilt nakijken.
  • De correctieronde-instellingen en nakijkverdeling kun je zowel vóór als na de toetsafname wijzigen.
   Let op! Wijzig deze instellingen niet tijdens de toetsafname.Tijdens een toetsafname zal de key-user geen nieuwe instellingen invoeren of bestaande instellingen wijzigen. Ook zal de key-user deze niet wijzigen nadat jij of je collega(‘s) zijn begonnen met nakijken. Zo wordt voorkomen dat het nakijkproces misgaat.

 • Stap 1

  Correctieronde-instellingen

  Wanneer de key-user een correctieronde aanmaakt moet deze eerst weten wat jouw voorkeuren betreft de correctieronde-instellingen en nakijkverdeling zijn. Hieronder lees je welke instellingen er voor de correctieronde mogelijk zijn.

  Hiermee stel je in of studenten tijdens het nakijken wel of niet anoniem moeten worden weergegeven.

  Let op! Vanuit het CvB en de UR wordt sterk geadviseerd de correctieronde standaard op anoniem te zetten. De facultaire key-user zal dit dus standaard zo instellen, tenzij anders gewenst (eventueel met toelichting waarom).

  Bij Ja ziet degene die in een tweede of latere correctieronde nakijkt welke scores en terugkoppeling er in eerdere correctierondes gegeven zijn. Bij Nee is deze informatie niet zichtbaar.

  Bij Ja kan de corrector pas beginnen met nakijken van een student wanneer deze in een eerdere correctieronde is nagekeken. Bij Nee kan de corrector meteen beginnen met het nakijken van de student, ook al is deze in een eerdere correctieronde nog niet (helemaal) nagekeken. Dringend advies: kies de optie Nee.

  Bij Ja kan de corrector de score en feedback, die hij/zij heeft gegeven tijdens het nakijken, op een later moment aanpassen. Bij Nee kan de corrector de gegeven score en feedback later niet meer aanpassen. Dit geldt ook binnen dezelfde correctieronde, of wanneer een correctieronde nog niet is afgesloten.

  Bij Ja worden het cijfer en het resultaat op deze nakijkronde gebaseerd. Bij een eerste correctieronde wordt het cijfer sowieso op deze correctieronde gebaseerd. Is er een tweede correctieronde, en staat deze optie op Ja, dan kiest het systeem automatisch het cijfer van de tweede correctieronde. Een groen vinkje achter het cijfer geeft dit aan.
  Bij Nee blijft het cijfer/resultaat van de eerste correctieronde staan en wordt het niet aangepast naar het cijfer van de tweede correctieronde. Je kunt handmatig per student aangeven of het cijfer van de eerste of tweede correctieronde geldt, of je kunt het gemiddelde van beide correctierondes kiezen. Uitleg hierover vind je onder Cijfer student aanpassen bij gebruik meerdere correctierondes. Dringend advies: kies de optie Ja.


  Hier kan worden aangegeven binnen hoeveel dagen de toets nagekeken moet zijn. Dit is voor de opleiding opgenomen in de betreffende OER (vaak is dit 10 werkdagen, dus 14 dagen in Remindo). Het in te stellen maximum in Remindo is 60 dagen. Een verstreken deadline herken je aan het rode driehoekje bij de toetsmatrijs in het overzicht van Antwoorden nakijken. Nakijken is na het verstrijken van de deadline nog steeds mogelijk.

 • Stap 2

  De nakijkverdeling

  Naast de correctieronde-instellingen hoort de key-user ook graag wat de nakijkverdeling moet zijn. Met de nakijkverdeling wordt ingesteld welke begeleiders mogen nakijken en eventueel welke begeleider welke vraag nakijkt. Om een nakijkverdeling te kiezen moet je bedenken of je:

  1. de open vragen van de studenten per toets (= per student) of per vraag wilt nakijken. Kijk je per vraag na, dan kan er voor elke vraag een specifieke corrector ingesteld worden.
   Let op: in tegenstelling tot voorheen is het niet meer nodig om vragen in een aparte regel te zetten wanneer een vraag door een specifieke corrector nagekeken wordt. Meer informatie over het gebruik van regels in een toetsmatrijs
   vind je hier.
  2. De vragen alléén of met meerdere correctoren wilt nakijken, en wie dat zijn.

   

  Hieronder worden de verschillende opties voor de nakijkverdeling beschreven.

  Functie: vink je deze optie aan, dan kan iedere begeleider de toets nakijken, als hij/zij aan de bijbehorende cursus en de studenten gekoppeld is.

  Let op dat wanneer je begonnen bent met het nakijken van een student, de andere begeleiders deze kandidaat niet meer kunnen nakijken (tenzij er een nieuwe correctieronde wordt aangemaakt).

  Functie: vink je deze optie aan, dan zal al het nakijkwerk voor de toets door één begeleider gedaan worden. Deze begeleider moet wel gespecificeerd worden. De begeleider hoeft niet gekoppeld (*) te zijn aan de kandidaten.

  Functie: binnen deze optie kun je er voor kiezen om meerdere begeleiders de hele toets na te laten kijken. In dat geval zal Remindo de studenten willekeurig onder de gekoppelde begeleiders verdelen.

  Hier is het mogelijk om op basis van percentage een nakijkverdeling in te stellen; wanneer je dit niet specifiek instelt zal Remindo de studenten evenredig onder de begeleiders verdelen.

  Daarnaast is het ook mogelijk om per toetsmatrijsregel of per vraag een begeleider te specificeren. Ook hierbij is het mogelijk om een regel of vraag door twee of meerdere begeleiders na te laten kijken, en hier op basis van een percentage een verdeling te maken, of Remindo een evenredige verdeling te laten maken.

  Let op: binnen deze optie kun je ook selecteren of er een verbinding (*) moet bestaan tussen de begeleider en de kandidaat.

 • * Er moet een verbinding bestaan tussen de corrector en de kandidaat: Ja of Nee

  Deze optie verschijnt bij optie 3 die hierboven beschreven wordt. Kies Ja als je van tevoren wilt vaststellen welke begeleiders welke studenten nakijken. De key-user verdeelt de studenten onder in kandidaatgroepen en koppelt de begeleiders aan deze groepen. Staat de optie op Ja, dan volgt Remindo deze indeling.

  De begeleiders worden nu alleen aan de kandidaten gekoppeld die in de kandidaatgroep zijn opgenomen waaraan zij gekoppeld zijn. Zijn de begeleiders via andere kandidaatgroepen aan studenten gekoppeld, dan wordt niet naar deze koppeling gekeken.

  Staat de optie op Nee, dan worden de begeleiders ook aan deze studenten gekoppeld om na te kijken en wordt er geen rekening gehouden met de indeling.

 • Optie 4: Nakijken door kandidaat

  Bij formatieve toetsen, een oefening en oefentoets, kan het nakijkwerk door de kandidaat zelf worden gedaan. Bij het instellen van een nakijkverdeling kan worden gekozen voor de optie: ‘Nakijken wordt door de kandidaat gedaan’. Wanneer deze optie wordt geselecteerd zullen alle correctieronde-instellingen op ‘nee’ worden vastgezet, behalve ‘Het resultaat en het cijfer zullen op basis van deze correctieronde worden bepaald’. De deadline zal op 60 dagen worden ingesteld.

  Functie: Met deze functie moet de kandidaat na het afronden van een oefening of oefentoets de vragen zelf nakijken. Tijdens het nakijken krijgt de kandidaat de mogelijkheid om zelf het puntenaantal toe te kennen. Wanneer de kandidaat niet zelf nakijkt, door bijvoorbeeld de browser af te sluiten, kan deze op een later moment, maximaal binnen 60 dagen, de correctieronde openen en afronden via het dashboardscherm.

  Gevolg: Nadat de kandidaat zijn correcties heeft ingeleverd, ziet de docent in de Learning analytics dat de status van de toets op ‘afgesloten’ staat. In de details van het resultaat kan de docent aanpassingen doen, zoals dat ook kan wanneer een docent nakijkt. Afhankelijk van de instelling of ‘Het resultaat en het cijfer [zullen] op basis van deze correctieronde worden bepaald’, zullen het resultaat en het cijfer wel of niet worden overgenomen. Zolang deze instelling op ‘nee’ staat, wordt het nakijken – en daarmee de toets – niet afgerond. Zodra deze instelling op ‘ja’ wordt gezet of zodra er een (nieuwe) correctieronde wordt ingesteld zoals bij een summatieve toets, wordt het nakijken voltooid. In de details van het resultaat per student is zowel de beoordeling van de kandidaat als die van de docent zichtbaar. Let op: Voor de kandidaat worden de resultaten zichtbaar op basis van de ingestelde ‘zichtbaarheid van resultaten voor de kandidaat’ in de inschrijvingsinstellingen.

Terug