CAT supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Toetsen op afstand

Terug

Toetsen op afstand – FAQ

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot toetsen op afstand (hiermee wordt zowel ‘thuis’ toetsen als toetsen op eigen device van de student op locatie bedoeld). De FAQ is ingedeeld in verschillende soorten vragen:

 • Praktische/technische  vragen
 • Onderwijskundige vragen
 • Surveillance en fraude
 • Belangrijk

  Remindo toetsen zijn het beste te maken in de laatste versies van de browsers Chrome of Firefox. Geen Safari of Edge in verband met weergave van figuren of andere vragen die niet correct werken. Studenten kunnen wisselen van browser, mochten ze niet zijn gestart in Chrome of Firefox.

  Let wel op dat de vragen voor de wissel zijn opgeslagen, Remindo geeft hier een melding van.

  Internet Explorer wordt niet meer ondersteund (door Microsoft) en daardoor sterk afgeraden voor algemeen gebruik.

 • Praktische/technische vragen over inzet en gebruik van Remindo thuis  Ja, met Remindo is zowel formatief als summatief toetsen mogelijk vanaf eigen de eigen computer of laptop.


  Studenten loggen in via remindo.uu.nl

  Een volledige studentinstructie voor toetsen vanuit huis in te vinden op de pagina Ondersteuningsdocumenten.  Technische ondersteuning aanbieden voor toetsen op afstand is moeilijk en maar beperkt mogelijk.

  Hieronder volgen een aantal standaard oplossingen voor studenten die problemen tegen komen:

  • Gebruik de laatste versies van Chrome of Firefox als browser om de toets te maken. Je kunt van browser wisselen als je al met de toets bent gestart, maar let op dat de vragen vóór de wissel zijn opgeslagen. Remindo geeft hier een melding van.
  • Start de computer opnieuw op en probeer dan de toets te starten.

  Verderop in de FAQ staat meer informatie over wat te doen bij een haperende internetverbinding.

  Een volledige studentinstructie voor toetsen vanuit huis in te vinden op de pagina Ondersteuningsdocumenten.

  Eventueel kun je vooraf afspraken maken met je key-user over technische ondersteuning.  Op ieder type computer of laptop kan Remindo worden gebruikt, mits je de juiste browser gebruikt. Op computers en laptops van Apple kan bijvoorbeeld geen Safari worden gebruikt.

  We adviseren op elke type of merk computer of laptop de laatste versies van Chrome of Firefox te gebruiken.  Ja, dat hebben ze op basis van hun contract en de facultaire regels rond extra tijd voor toetsen.


  Remindo geeft de student een melding wanneer er geen internetverbinding is. Tijdens de toets geeft Remindo ook aan dat de student door kan werken zonder verbinding.

  Remindo kan de toets alleen afsluiten als er een werkende internetverbinding is. Dus bij het afsluiten van de toets of na het verstrijken van de tijd moet de student wachten op een werkende verbinding en zo de toets afsluiten. Indien dit niet het geval is moet Remindo open blijven staan totdat er wel een verbinding is.

  Als het internet hersteld is en de student de toets wil afronden (uitgangspunt: alle vragen zijn beantwoord), dan verschijnt de melding: ‘Antwoorden verzenden’. Pas als die melding verdwenen is, kan de student de toets daadwerkelijk afsluiten.

  Bij problemen die niet snel kunnen worden opgelost heeft de docent enkele mogelijkheden:

  • Bij problemen, geef de student extra tijd om zaken te regelen en anders uitstel.
  • Bij niet oplosbare problemen: meld dit bij de examencommissie, die zullen verder stappen ondernemen.

  Goed om te weten: Als Remindo 2 minuten geen internetverbinding heeft tijdens een toets, staat dit vermeld in het Logboek van de afname. Dat logboek vind je via dit icoontje, dat achter de toetsnaam in de Planning staat:
  Het volgende venster (dit is een voorbeeld) wordt dan zichtbaar:  Een inzage voor een toets in Remindo kan thuis worden gedaan. Er kan worden ingesteld dat je studenten moet accorderen om de inzage te starten. Ook kan worden ingesteld dat studenten digitaal commentaar kunnen leveren. Dit commentaar kan je beantwoorden. Het grote verschil met inzage op Chromebooks is dat vragen op straat kunnen komen te liggen.

  Een alternatief kan zijn om de inzage later te doen. Vraag eerst na of dit mag volgens het examenregelement.

  Voor meer informatie over de inzage kun je op deze pagina terecht, of neem contact op met je facultaire key-user.


 • Onderwijskundige vragen  Een grote groep studenten wordt in de regel getoetst door toetsen met gesloten vragen, wat vanuit huis kan leiden tot problemen rond surveillance en fraude (zie ook verder in deze FAQ).

  Het advies is om toetsen zoveel mogelijk om te zetten naar open-boek toets of door een toets te maken die uit een grote vragenbank random een toets samenstelt voor studenten.

  Weeg altijd af of een toets het beste aansluit op de leerdoelen van de cursus en of er niet een andere manier is om te toetsen.


  Het is belangrijk om voor ogen te houden dat je gehele cursus, inclusief de toetsing voldoet aan constructive alignment: zijn de leerdoelen afgestemd met de leeractiviteiten van de cursus. Sluit vervolgens de toetsing aan op de leerdoelen en de leeractiviteiten, ook qua niveau? Een andere toetsvorm is niet altijd een optie, immers de leeractiviteiten waren gericht op de al vastgestelde toetsvorm. Studenten zijn hier dus niet op voorbereid.

  Mocht je een andere toetsvorm willen gebruiken, houd dan goed voor ogen dat de toetsvorm qua niveau blijft aansluiten bij het niveau van de leerdoelen van de cursus en de bijbehorende activiteiten. Bereid de studenten vervolgens ook voor op de nieuwe toetsvorm die zij kunnen verwachten. Houd er rekening mee dat studenten bronnen tot hun beschikking hebben.  Je kunt een inschatting maken van de beantwoordingstijd. Studenten moeten wel ruim voldoende tijd hebben. Richtlijnen kunnen daarbij helpen, maar er is geen gouden regel. Eigenlijk zou je moeten pilotten. Hoeveel tijd kost het voor studenten om een antwoord te vinden (het gaat niet om hoe snel ze iets kunnen opschrijven)? Als domein expert kun je beter inschatten hoe dat geldt voor jouw domein.

  Indicatie: Bij een toets met vier open vragen bij Onderwijswetenschappen is er 2-2,5 uur tijd. 8 uur is wel erg lang. Als ze voor beantwoorden literatuur moeten zoeken hebben ze daar tijd voor nodig. Als de meeste kennis paraat zou moeten zijn, hoef je niet de hele dag de tijd te geven.
  Onderwijsadvies & Training heeft een document (in de vorm van een webpagina) opgesteld waarin wordt uitgelegd waarmee je rekening kan houden bij het organiseren van een online inzage.

 • Surveillance en fraude bij thuistoetsen  Een thuistoets kan de volgende risico’s hebben:

  • Studenten kunnen thuis bronnen raadplegen, waar je geen controle over hebt.
  • Studenten kunnen samenwerken: fysiek, maar ook online, bijvoorbeeld via de computer of telefoon.
  • Vragen in je thuistoets liggen ‘op straat’. Je kunt deze niet hergebruiken.


  Bij thuistoetsen kun je uitwisseling van antwoorden op vragen moeilijker maken door vragen en/of antwoordopties in een toets te husselen. Een student krijgt de vragen en/of antwoordopties dan in een andere volgorde dan medestudenten, waardoor uitwisseling moeizamer wordt. Je kunt het via deze weg echter niet 100% voorkomen.

  Het husselen van vragen en/of antwoordopties is mogelijk in Remindo, voor uitleg, kijk hier:  Remindo heeft een koppeling met de plagiaatcontrole van Ouriginal. Op deze pagina vind je meer informatie over het gebruik van Ouriginal.


  In het geval van een SPSS kun je de volgende maatregelen nemen om fraude te voorkomen:

  • Iedere student een eigen dataset geven, en eventueel een eigen onderzoeksvraag.
  • Een nagesprek voeren met iedere student naar aanleiding van de gemaakte toets, of de studenten vragen om een korte verantwoording te schrijven waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt.

  NB: Het is in deze casus lastiger om te frauderen. Als studenten syntaxen gaan delen, dan moeten studenten die ook begrijpen (en dat vereist al een bepaald niveau). Als je delen uit syntaxen kopieert zonder erbij na te denken, ga je al snel de fout in. Onderzoeksopdrachten/papers met analyses erin worden ook vaak op afstand gemaakt en beoordeeld als toets.  Vragen over de inzet van online proctoring kun je richten aan proctoring@uu.nl.

Terug