CAT supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Toetsafname en nakijken

Terug

Plagiaatcontrole in Remindo

Wanneer zet je Ouriginal plagiaatcontrole in?

Ouriginal is in te zetten bij thuistoetsen (lees: locatie ‘Overig’ i.p.v. UU-Chromebook). Omdat alleen op open vragen wordt gecontroleerd (en dus niet meerkeuze, invul, etc.) moet je Ouriginal ook alleen gebruiken voor toetsen die open vragen bevatten (een toets kan naast open vragen ook andere vragen bevatten, dat maakt voor de plagiaatcontrole niet uit).

Om het risico op plagiaat te verminderen blijven andere maatregelen om fraude te voorkomen van belang, zoals bijvoorbeeld het stellen van een korte tijdslimiet voor het maken van de toets (al dient dit bij studenten niet te leiden tot te veel stress of tijdsproblemen); verschillende varianten van de toets afnemen, zodat de studenten niet eenzelfde volgorde of niet een identieke (maar wel vergelijkbare) vragenlijst hebben, etc.

Let op: De vraag moet wel tekst bevatten! Er zijn bepaalde bestanden met de uploadvraag waar dit niet goed mee functioneert.


Wat is onderwijskundig het advies?

Het is belangrijk om jezelf, als docent, de volgende vragen te stellen:

1. Kan ik op locatie toetsen?
Hoofdregel is dat de toets plaatsvindt op locatie (op een UU-Chromebook). Mocht dit niet mogelijk zijn vanwege bijzondere omstandigheden, dan is een toets op een overige locatie (op een eigen device) een optie.
2. Zijn mijn vragen geschikt voor plagiaatchecks?
Een korte vraag die heel uniforme antwoorden zal hebben zal bijvoorbeeld een hoger plagiaatpercentage geven terwijl het geheel binnen verwachting is dat ze vergelijkbaar zijn. Tevens kan het zijn dat het type vraag zich niet leent voor bronherkenning, zoals bijv. bij wiskundigere vraagstukken.


Toets plannen

Bij het aanmaken van een nieuw toetsmoment kan worden aangegeven of plagiaatcontrole op open vragen wenselijk is (toetsmomenten worden voornamelijk door je key-user aangemaakt; geef je wens voor plagiaatcontrole door aan de key-user).

Wanneer Ja wordt geselecteerd, zal de tekst van de open vragen bij het inleveren van een toets naar Ouriginal worden verstuurd.

Let op: Ouriginal kan alleen plagiaatcontroles uitvoeren op een minimum aantal tekens, laat de student een open vraag leeg of bevat die minder dan 430 tekens zal er geen controle uitgevoerd worden op die toets. In dat geval zal het percentage overeenkomst in het overzicht van alle antwoorden van de toets ook leeg blijven:

De docent kan in dit geval ook controleren of er inderdaad geen controle is uitgevoerd in het logboek van de specifieke toets:

In het logboek is te zien dat het antwoord niet is gecontroleerd (en hoeveel woorden het antwoord bevat):

Let op: de instelling voor de plagiaatcontrole via Ouriginal kan tijdens of na een toets niet meer worden aangepast! Als achteraf blijkt dat vergeten is dit aan te vinken of dit wordt tijdens de toets aangepast, is een plagiaatcontrole via Remindo helaas niet meer mogelijk.

Let op 2: studenten zien tijdens de afname niet dat hun antwoorden op open vragen naar Ouriginal worden gestuurd! Indien de plagiaatcontrole wenselijk is, dienen docenten zelf voorafgaand aan de toets de studenten te informeren.


Plagiaatrapport openen

Na afname worden de antwoorden door Ouriginal verwerkt, dit kan enige tijd in beslag nemen.

Wanneer de plagiaat controle uitgevoerd is en het rapport beschikbaar is, wordt dat zichtbaar onder het kopje ‘resultaat’, inclusief het percentage plagiaat dat gevonden is. Dit getal is een indicatie van de plagiaatscore!
De betekenis van de plagiaatscore verschilt per toets, vakgebied en verwacht taalgebruik en allerlei andere contextuele zaken. Houd hier rekening mee. Voor meer informatie met betrekking tot de analyse kun je de handleiding van Ouriginal raadplegen.

Om het plagiaatrapport te openen, kan op het oogje worden geklikt. Er opent een nieuw scherm, klik daar op ‘open rapportage in nieuw scherm’:

Vervolgens wordt de Ouriginal startpagina getoond. Log op de gebruikelijke manier in via Institution ‘Utrecht University’ met SolisID en wachtwoord:

Vervolgens wordt het rapport van de student geopend. Voor meer informatie over de inhoud van dit rapport, zie ook de Ouriginal supportsite.


(Anoniem) nakijken

De plagiaatscore van open vragen wordt ook getoond bij het nakijken. Ook hier is een knop om door te klikken naar de resultaten, vergelijkbaar met het benaderen van het rapport via ‘alle resultaten’.

Let op: Het is in Remindo mogelijk om anoniem nakijken in te stellen. Tijdens het nakijken is dan in het Remindo scherm de naam van de student niet zichtbaar. Let op dat de naam van de student wel zichtbaar is in het plagiaatrapport. Het plagiaatrapport is dus niet anoniem!


Oefentoetsen

Wanneer een oefentoets door de kandidaat nagekeken kan worden, wordt geen uitslag zichtbaar van de plagiaatcontrole tijdens het nakijken:

Ook bij een inzage in de oefentoets wordt de plagiaatcontrole niet zichtbaar. De docent kan het plagiaatrapport wel inzien via de details van het toetsresultaat.

Terug