CAT supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Nieuws

Op deze pagina vind je (nieuws)berichten over Remindo releases en andere toetsgerelateerde updates.

Remindo release 24.2

Op zondag 31 maart 2024 is de release 24.2 van Remindo uitgerold. Deze release brengt een aantal aanpassingen met zich mee: In de Engelstalige omgeving werd de toetsmatrijs voorheen ‘recipe’ genoemd. Dit hebben ze aangepast naar ‘blueprint’ omdat dit internationaal gezien een betere vertaling van de term is. De term ‘recipe’ wordt zo snel mogelijk…

Lees meer

Remindo release 24.1

Op zondag 4 februari 2024 is de release 24.1 van Remindo uitgerold. Deze release brengt een aantal aanpassingen en/of verbeteringen met zich mee: Bij een Matching/Matrixvraag met de instelling “één verbinding per rij” of “één verbinding” werd als basisscore standaard de score ‘-1’ ingesteld. Bij deze twee opties is er nu voor gekozen om de…

Lees meer

Bewaartermijn antwoorden en resultaten

Antwoorden en resultaten van digitale toetsen worden gedurende twee jaar na de afname in Remindo bewaard. Na twee jaar zullen deze gegevens verwijderd worden om te voldoen aan de gestelde bewaartermijn van de UU. Hierover is via mail een bericht uitgegaan naar docenten die met Remindo werken, dit lees je hier terug. Meer specifieke uitleg…

Lees meer

Remindo release 23.6

Op zondag 26 november 2023 is de release 23.6 van Remindo uitgerold. Deze release brengt een aantal aanpassingen en/of verbeteringen met zich mee: Aan een vraag kan een zogenaamd ‘Antwoordmodel’ worden toegevoegd. De benaming hiervan is nu aangepast; deze optie heet voortaan ‘Uitwerking van het antwoord’. De werking ervan verandert niet, dit blijft informatie die…

Lees meer

Anoniem nakijken als standaard

Vanuit SO&O hebben we het volgende verzoek ontvangen met betrekking tot het anoniem nakijken van open vragen. Hierbij verzoeken we de key-users de functie ‘anoniem beoordelen’ in het digitale toetssysteem Remindo standaard aan te zetten. Uiteraard kun je deze bij digitale toetsen waarbij dit van belang is, weer aanpassen, maar de default staat bij voorkeur…

Lees meer

Remindo release 23.5

Zondag 24 september 2023 is de release 23.5 van Remindo uitgerold. Voorheen was het mogelijk om de meest recente versie van de cesuur van de toetsmatrijs met terugwerkende kracht door te zetten naar alle verbonden afnameomgevingen. Vanaf deze release is het mogelijk om ook de aanpassingen aan de terugkoppelingsonderdelen op dezelfde manier door te zetten….

Lees meer

Remindo release 23.4

Zondag 30 juli 2023 is de release 23.4 van Remindo uitgerold. Met deze release is het nu mogelijk voor studenten om een eventuele PDF-bijlage (behorende bij de vraag) te openen in de terugkoppeling bij een vraag in een oefening of oefentoets. Daarnaast krijgt de taartdiagram in de analyse nu een gele kleur (i.p.v. grijs) wanneer…

Lees meer

(Updated) Remindo release 23.3

Zondag 21 mei 2023 is de release 23.3 van Remindo uitgerold. Met deze release is het mogelijk gemaakt om bij het instellen van de correctieronde een nakijkverdeling te maken op basis van percentage. Meer hierover lees je hier, onder Stap 2 > ‘Optie 3 – Uitgebreide nakijkverdeling’, of neem contact op met de facultaire key-user…

Lees meer

Calamiteitenplan digitaal toetsen

Voor het toetsen met Remindo Toets of Numworx is het calamiteitenplan opgezet. Het calamiteitenplan verschaft duidelijkheid wanneer zich een calamiteit voordoet in de toetszaal in combinatie met het toetsprogramma Remindo Toets of Numworx. Toetsen die thuis worden afgenomen, met TestVision of schriftelijk, vallen buiten de scope van dit calamiteitenplan.

Lees meer