CAT supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Toetsingsproces

Basisstappen toets maken en afnemen in Remindo

Hieronder vind je de basisstappen om een toets in de Remindo software aan te maken en af te nemen. De stappen geven houvast in het proces, maar vormen geen checklist. Je key-user kan je meer informatie geven en weet alle stappen die nodig zijn voor een goede voorbereiding en afname van de digitale toets. Je…

Lees meer

Geen e-assistent aanwezig

In de meest ideale situatie start een e-assistent een uur voor aanvang  van de digitale toets met het opbouwen van de toetszaal met chromebooks. In sommige gevallen is er minder tijd i.v.m. een schriftelijk tentamen dat vooraf plaatsvindt en start de e-assistent later met opbouwen. Is er 20 minuten voor aanvang van de digitale toets…

Lees meer

Ondersteuningsdocumenten

Op deze pagina vind je ondersteuningsdocumenten voor het werken met Remindo. Onder elk document staat een korte beschrijving. Als de documenten moeten worden gebruikt om de toetsafname goed te laten verlopen, staat dit aangegeven. Voor studenten Studentinstructie Remindo thuis (Nederlands)– augustus 2022 Student instruction Remindo Home (English)– August 2022 Beschrijving: dit document bereidt studenten voor op de toetsafname…

Lees meer

E-assistenten

Tijdens en voorafgaand aan de toetsafname zijn e-assistenten in de toetszaal aanwezig. Zij zetten de Chromebooks klaar en ruimen deze weer op.  Zij zijn aanwezig om technische incidenten met de Chromebooks/Remindo op te lossen. Wanneer de e-assistenten het technische incident niet zelf kunnen oplossen, dan weten ze dat ze een incidentenproces moeten volgen. E-assistenten zijn…

Lees meer

Digitale toets aan roostering doorgeven (beveiligd op Chromebooks)

Aan de Universiteit Utrecht kun je met Remindo beveiligd digitaal toetsen op Chromebooks.  Als je hier gebruik van wilt maken, geef dit dan aan bij je key-user en geef bij de facultaire roosteraar aan dat je je toets digitaal wilt afnemen. Het proces voor digitaal toetsen wordt in gang gezet en de e-surveillanten kunnen op tijd…

Lees meer

Key-users

Wil je digitaal gaan toetsen met Remindo of heb je vragen over digitaal toetsen? Elke faculteit heeft een keyuser Remindo die je verder kan helpen. Bij deze persoon kun je ook terecht voor: het verkrijgen van rechten in de vragenbank het klaarzetten van een toets in de digitale toetsomgeving alle technische vraagstukken omtrent Remindo Neem…

Lees meer