CAT supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Login Remindo

Ben je student? Log hier in op de Afname-omgeving van Remindo. Gebruik op die pagina de knop: Solis-ID Universiteit Utrecht

Beheeromgeving

Log in op de Beheeromgeving van Remindo.

Gebruik op die pagina de knop: Solis-ID Universiteit Utrecht

In de Beheeromgeving doe je o.a. het volgende:

  • toetsvragen maken en bewerken
  • toetsen samenstellen
  • toetsinstellingen invoeren

Link in browser: uu.remindotoetsmanager.nl

Afname-omgeving

Log hier in op de Afname-omgeving van Remindo.

Gebruik op die pagina de knop: Solis-ID Universiteit Utrecht

In de Afname-omgeving doe je o.a. het volgende:

  • de toetsafname accorderen en monitoren
  • toetsresultaten inzien en toetsanalyse
  • open vragen nakijken en becijfering
  • planning voor toets en inzage controleren

Link in browser: remindo.uu.nl