CAT supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Toets(matrijz)en

Terug

Toetsmatrijs: pas raadkanscorrectie toe

Lees deze drie aandachtspunten eerst even door…

 1. Let op! Enkele afbeeldingen op deze pagina zijn geen weergave van de Remindo-omgeving, maar dienen ter verduidelijking van de toegelichte raadkans(correctie).
 2. Let op! Wees je als de raadkanscorrectie op ‘Ja’ staat, extra bewust van de aandachtspunten in het infoblok ‘Raadkanscorrectie toepassen in Remindo’.
 3. Handig! Bij de uitleg onder het kopje ‘Wat is de raadkans’ vind je de link naar het document ‘Verantwoording raadkans en -score in Remindo’ waarin wordt uitgelegd hoe de berekeningen voor de raadkanscorrectie worden gemaakt.

Correctie van de raadkans

Als er gesloten vragen in een toets zitten, is er kans dat studenten antwoorden goed raden: dit is de raadkans. Bij een toets met gesloten vraagtypen is het daarom goed om voor deze raadkans te corrigeren. Wanneer je de raadkanscorrectie toepast, geeft het cijfer dat de student behaalt een juiste indicatie van de beheersing van de stof door de student. Als je de raadkanscorrectie niet toepast, geeft het cijfer een onjuiste indicatie. Hieronder wordt toegelicht waarom dit zo is en hoe de raadkanscorrectie werkt.

Bij open vragen is de raadkans zeer klein. Daarom is de raadkanscorrectie alleen nodig bij gesloten vraagtypen (meerkeuzevraag; meervoudig-juistvraag; hotspotvraag; matrixvraag; grafischeverbindvraag; sorteervraag; drag & drop-/sleepvraag; matching/matrixvraag en samengestelde vraag).

 • Toelichting van gebruikte termen op deze pagina:

  Raadkans: percentage van de vragen dat de student goed kan raden.

  (Raad)kansscore: raadkans (percentage) omgerekend naar het aantal punten dat de student goed kan raden. Je kunt de (raad)kansscore berekenen voor één vraag, of de (raad)kansscore berekenen voor een gehele toets. De (raad)kansscore voor een gehele toets is de optelsom van de (raad)kansscores voor de losse vragen in een toets.

  Raadkanscorrectie: het rekening houden met de raadkans bij de cijferbepaling van een toets.

 • Stap 1

  Wat is de raadkans?

  Bij een meerkeuzevraag met 4 antwoordopties (waarbij één antwoord juist is) heeft een student ¼ kans om deze vraag goed te raden. De raadkans is 25%. Als een student 1 punt kan verdienen voor de vraag, heeft hij dankzij de raadkans dus als het ware een score van 0,25 punt  ‘cadeau gekregen’. De kansscore voor deze ene vraag bedraag 0,25 punt. Als een student(e) antwoorden goed kan raden, wordt niet de kennis gemeten die hij/zij daadwerkelijk heeft.

  Remindo kan voor de raadkans corrigeren, zodat de kennis van de student goed gemeten wordt. Per vraag berekent Remindo de kansscore. Dit hoef je als docent niet zelf te doen. De kansscore van de vragen wordt opgeteld: deze opgetelde kansscore zullen studenten op basis van puur gokken gemiddeld behalen. De student heeft dan ook geen enkele kennis van de stof nodig om deze kansscore te behalen. In de scorerange van 0 punten  tot aan deze kansscore, wordt dan ook het minimumcijfer toegekend (een 0 of 1, afhankelijk vanaf waar je het cijfer laat beginnen). Pas bij een hogere score dan de kansscore begint het cijfer op te lopen.

  In het document ‘Verantwoording raadkans en -score in Remindo Toets‘ vind je de berekeningen die in Remindo worden gebruikt om voor de raadkans te corrigeren. Per vraagtype en puntenverdeling wordt uitgelegd welke berekening achter de raadkanscorrectie zit.

  Figuur 3a. Kansscore berekend voor een toets (voorbeeld)

 • Stap 2

  Voorbeeld:

  Een toets bevat in totaal 68 vragen. Voor elke vraag kan de student  1 punt verdienen. De toets bevat meerkeuzevragen met 2, 3 of 4 antwoordopties. Voor elk type meerkeuzevraag wordt de kansscore berekend.

  Uitkomst: de studenten kunnen in totaal 22 punten verdienen door te raden (het rode getal).

  Daarom krijgen studenten met toetsscores van 0 t/m 22 punten nog steeds het minimumcijfer, in dit geval een 1 (zie figuur 3b). Om een van deze scores (van 0-22) te behalen hebben ze namelijk geen enkele kennis nodig van de stof. Zodra studenten meer dan 22 punten behalen wordt het cijfer hoger dan een 1.

  Figuur 3b. Raadkansscore toegepast (als score tot waar het minimumcijfer geldt)

 • Stap 3

  De raadkansscore voor open vragen zal altijd 0 (nul) zijn. Er zijn immers geen opties om uit te kiezen. In een toets zullen de open vragen daarom geen invloed hebben op de raadkansscore, ook al staat de raadkanscorrectie aan. Wel hebben open vragen invloed op het totaal te behalen punten. Zie figuur 4.

  Figuur 4. Invloed van open vragen op totaal aantal punten en raadkansscore

 • Raadkanscorrectie toepassen in Remindo

  • Vanaf augustus 2019 staat in Remindo standaard ingesteld dat de raadkanscorrectie wordt toegepast, als je onder ‘Beheer Toetsen’ een nieuwe toetsmatrijs aanmaakt via de knop ‘+ Nieuwe matrijs toevoegen’. Als docent kun je, als je dat wenst, de toepassing van de raadkanscorrectie ongedaan maken.
  • Op deze pagina zie je bij waar de instelling voor de toepassing van de raadkanscorrectie staat (stap 4). De instelling is een onderdeel van het aanmaken van een toetsmatrijs.
  • Let op! Als de instelling ‘Pas raadkanscorrectie toe’ op Ja staat (standaardinstelling in Remindo), hoef je bij het instellen van punten voor toetsvragen zelf geen correctie voor de raadkans meer te doen. De instelling ‘Pas raadkanscorrectie toe’ vervangt het handmatig instellen van de raadkanscorrectie en houdt rekening met de punteninstellingen die je bij het aanmaken van de toetsvraag hebt ingevoerd.
  • Belangrijk! Wanneer je de optie ‘Pas raadkanscorrectie toe’ op ‘Ja’ zet, toont Remindo het effect van deze instelling niet in de grafiek bij de toetsinstellingen in Remindo (zie deze link, stap 5). De raadkanscorrectie wordt wel meegenomen bij de berekening van het cijfer voor de student (werkwijze 1, screenshot 1). Je kan ervoor kiezen de raadkanscorrectie toe te passen door de grafiek aan te passen. De optie ‘Pas raadkanscorrectie toe’ moet je dan op ‘Nee’ zetten (werkwijze 2, screenshot 2). Deze werkwijze kan worden gebruikt, maar wij adviseren werkwijze 1 te gebruiken. Kies je werkwijze 2, informeer dan ook bij je key-user hoe je dit goed instelt. Let op! Stel de raadkans niet ook nog handmatig in in de grafiek, als de instelling ‘Pas raadkanscorrectie toe’ op ‘Ja’ staat (standaardinstelling in Remindo). Je corrigeert dan namelijk dubbel voor de raadkans (screenshot 3). Er verschijnt in dat geval ook een foutmelding.

  Werkwijze 1, screenshot 1

  Werkwijze 2, screenshot 2

  Incorrecte werkwijze, screenshot 3

  • Toelichting: De tekst in deze alinea geldt als je voor de raadkans corrigeert. Log in op de Beheeromgeving en selecteer onder de tab ‘Beheer toetsen’ je toetsmatrijs. Klik beneden het woord ‘Toetsmatrijsdetails’ (screenshot, nr. 1) op de tab ‘Voorbeeld’ (2). Boven je toetsvragen verschijnt een geel blok met een ‘I’ en het woord ‘Raadscore’ (3). De totale raadscore in het voorbeeld is 2,43 punten. Het percentage aan het einde van de tekstregel is een afronding van de deling van de punten op elkaar. Dus: 2,43 / 25,02 is (meer precies) 9,71. Het percentage 9,71 wordt afgerond naar 10%. Het percentage wordt al weergegeven op het moment dat je je toetsmatrijs voorbereidt.

Terug