CAT supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Toets(matrijz)en

Terug

Toetsmatrijs: aanmaken vanuit ‘Toetsen’

Op deze pagina staat uitgelegd hoe je een toetsmatrijs aanmaakt.

 • Stap 1

  Toetsmatrijs aanmaken

  • Log in op de beheeromgeving.
  • Ga naar tab Toetsen.
  • Klik links het scherm op de optie ‘Nieuwe toetsmatrijs toevoegen’.

 • Stap 2

  • Het scherm voor de instellingen van de toets opent automatisch.

 • Stap 3

  Algemene Instellingen

  • Naam: Vul hier de naam van je toets in.
   De naam bouw je als volgt op: toetsdatum (jaar-maand-dag) tussen haken, cursusnaam, soort toets, extra informatie. Voorbeeld: [2017-12-05] Onderzoek Vaardigheden en kennis – Toets – NL
  • Codering: Dit veld gebruikt de ondersteuning (key-user/functioneel beheer) om toetsen eenvoudig terug te vinden. Het beste format hiervoor is: jjjj-mm-dd/cursuscode
  • Soort: hier geef je aan om welke toetssoort het gaat.

 • Let op! Als je de ‘Soort’ afname eenmaal hebt gekozen (Toets, Oefentoets of Oefening) en de ‘Instellingen’ hebt opgeslagen, kun je de ‘Soort’ alleen nog wijzigen van ‘Oefentoets’ naar ‘Oefening’ of andersom.

 • Stap 4

  Toetsinstellingen (bovenste deel van het veld)

  • Cesuurtype: Hier kun je naast de normale cesuur ook kiezen voor samengestelde cesuur. Dit cesuurtype kan je inzetten als je Terugkoppelingen van scores aanmaakt op ‘onderdelen’ van je toets. Zie deze link voor uitleg.
  • Type score: stel hier in hoe je de toets wil beoordelen. Beoordeling kan met cijfers, punten (bijvoorbeeld een schaal van 0-20) of percentages. Per type score hebt je verschillende opties die je moet instellen.
  • Pas raadkanscorrectie toe: Deze instelling staat standaard op ‘Ja’, als je een nieuwe toetsmatrijs aanmaakt. Remindo corrigeert bij de instelling ‘Ja’ automatisch voor de raadkans. Wil je de raadscore van de toets bekijken? Ga nadat je de matrijsinstellingen hebt opgeslagen naar het tabblad Voorbeeld. Bovenin zie je de totaal raadscore van de vragen in de toets. Je kunt de instelling als docent op ‘Nee’ zetten, als je niet wilt corrigeren voor de raadkans of als je de raadkanscorrectie via de grafiek wilt instellen (stap 5). Dit laatste is mogelijk, maar adviseren wij niet. Voor meer uitleg over de (toepassing van) de raadkans, zie deze  pagina.
  • Bereik cijfer: Hier kun je instellen of het cijfer bepaald wordt op een schaal van 0 tot 10, of een schaal van 1 tot 10.
  • Rond score af op: Geef je voorkeur op.
  • Afrondingsmethode: Zie het drop-downmenu in Remindo voor de keuzeopties. Standaard staat de instelling bij de UU op: Normale afrondingsregels, rond naar beneden af op het cesuurpunt. Toelichting: wanneer het cesuurpunt bij 5,5 ligt, wordt een 5,45 naar beneden (onvoldoende) afgerond. Voor het overige wordt standaard afgerond. Alle keuzeopties staan uitgelegd op deze pagina, kopje ‘Afrondingsmethode’.
  • Scoreverdeling: hier stel je het percentage (= juiste antwoorden)(de cesuur) in dat hoort bij het cijfer/ aantal punten, oftewel ‘Hoeveel procent van het tentamen moet de student juist hebben voor een 5,5?’.

 • Stap 5

  Toetsinstellingen (onderste deel van het veld)

  • De grafiek correspondeert met de scoreverdeling. De scoreverdeling kan aangepast worden door met de blauwe punten in de grafiek te schuiven. Als de raadkanscorrectie wordt toegepast (zie stap 4), moet je deze niet meer in de grafiek instellen!
  • Cesuur: dit is de zak/slaaggrens bij de beoordeling van een toets.
  • Naam scoregebied: het scoregebied is het gebied tussen twee blauwe punten in de grafiek. Je kan het scoregebied zelf een naam geven. In Remindo heten de bestaande scoregebieden automatisch ‘Onvoldoende’ en ‘Voldoende’.
  • Feedback scoregebied: aan ieder scoregebied kun je feedback koppelen. Deze feedbacktekst ziet de student wanneer hij/ zij inlogt op zijn/haar resultaten. Er moet ingesteld zijn dat de student deze feedback mag zien.
  • Genereer scoretabel: hier krijg je een overzicht te zien van hoeveel punten een student moet halen voor een bepaald cijfer.

 • Stap 6

  Herkansingsinstellingen

  • Herkansings-instellingen: hier stel je in hoe vaak je de student kunt inplannen voor een herkansing. Bij een herkansing krijgt de student exact dezelfde toets, die je in deze toetsmatrijs hebt opgesteld.
  • Als je niet wilt dat een student dezelfde toets mag maken, dan moet het maximaal aantal keer opnieuw doen op Geen herkansingen staan. De student kan nooit zelf een herkansing starten. Advies: Standaard staat de optie maximaal aantal keer opnieuw doen op ‘Geen herkansingen’ bij ‘Toetsen’ (toetsen voor een cijfer). Ons advies is dit zo te laten. Herkansingen kunnen het beste klaargezet worden door in de Afnameomgeving een nieuw ‘Toetsmoment’ aan te maken en daar alleen de herkansers aan te koppelen. Jouw key-user kan dit voor je doen of stem met je key-user af dat je dit zelf wilt doen. Voor dit toetsmoment moet je een nieuwe toetsmatrijs met unieke naam aanmaken.

 • Stap 7

  Afname-instellingen (zie bovenstaande screenshot) en Evaluatie-instellingen (volgende gele I)

  Afname-instellingen:

  • Bij Tijdsduur wordt ingesteld hoe lang de toets duurt. Deze kan onbeperkt zijn of gespecificeerd. Wanneer gespecificeerd wordt geselecteerd, verschijnt de mogelijkheid om de tijdsduur (in minuten) in te stellen. De eventuele extra tijd waar studenten recht op kunnen hebben, wordt ingesteld in de afname-omgeving. Wanneer de toetstijd om is, sluit de toets na een melding direct af. De gegevens van de student worden iedere 10 seconden opgeslagen.
  • Instructie: deze tekst ziet de student voordat hij/zij met de toets start. De instructie is vergelijkbaar met de tekst die op het voorblad staat van een papierentoets. De student kan tijdens de toetsafname altijd terug naar de instructie. 
  • Toetsvoorwaarden toevoegen: Met deze optie kun je toets- of examenvoorwaarden (in de studentomgeving ‘Toetsverklaring’ genoemd) gebruiken voorafgaand aan een toets. Lees hier hoe je de voorwaarden instelt en hoe de student de toetsverklaring ziet.
  • Afsluitende tekst: deze krijgt de student te zien na afloop van het maken van zijn/haar toets.
  • Selecteer bij Rekenmachine beschikbaar of u de vraaginstellingen wilt overnemen (standaard ingesteld), nooit de rekenmachine wilt tonen (de vraaginstellingen worden genegeerd) of de simpele dan wel wetenschappelijke rekenmachine altijd oproepbaar wilt laten zijn.
  • Tekst markering beschikbaar (zie vorig screenshot). Bij het dropdown menu kun je kiezen of je de kandidaat de mogelijkheid wilt bieden om markeringen aan te brengen. Standaard staat de instelling bij de UU op: ‘Sta markeren in de gehele vraag toe’. Toelichting standaardinstelling: In langere stukken tekst of in complexere vragen kan het een student helpen om in de vraag te markeren, met als doel het verhogen van het begrip van de vraag. Werking functie: De student kan alleen markeren in de casustekst en/of in de gehele vraag(stelling). Bij de gemarkeerde tekst kan de student ook een opmerking plaatsen. De kandidaat kan geen markeringen aanbrengen in het eigen antwoord en de markeringen zijn niet zichtbaar tijdens het nakijken van een vraag. (zie gele ‘I’)
  • Toon max. aantal te behalen punten per vraag gedurende de toets? Deze instellingen geven je als docent de mogelijkheid te kiezen of je voor je toetsmatrijs het maximaal te behalen aantal punten per vraag wilt tonen tijdens de toets/afname. Standaard staat de instelling aan de UU op: Ja, altijd. Toelichting standaardinstelling: Het is belangrijk om transparant te zijn naar studenten toe en aan te geven hoeveel punten er te halen zijn bij elke vraag. Door deze instelling altijd aan te zetten hoef je als docent niet meer per vraag (in de vraagstelling zelf) aan te geven hoeveel punten de vraag waard is.
   Werking functie: Staat de instelling op ‘Ja, altijd’, dan is de instelling van de afnameomgeving: toon de punten wel tijdens de afname. De optie ‘Gebruik de instellingen van de afnameomgeving’ heeft hetzelfde effect als de optie ‘Ja, altijd’: de punten worden wel getoond tijdens de afname. Kies je de optie ‘Nee, nooit’, dan worden de punten niet getoond tijdens de afname. Let op! Kies je ervoor dat het max. aantal te behalen punten wordt getoond tijdens de toets, dan geldt daarbij ten eerste dat Remindo het maximale aantal te behalen punten voor de hele vraag toont. Remindo toont geen deelpunten per antwoord (bij bv. een meerkeuzevraag met meerdere antwoorden). Ten tweede geldt dat Remindo het maximale aantal te behalen punten voor een hele samengestelde vraag toont. Remindo toont bij een samengestelde vraag niet de punten per individuele vraag.
  • Deelnemer mag niet terug naar de eerdere vragen (toets/oefentoets): Bij de optie ‘Ja, forceer dat de kandidaat de vragen maakt in de opgegeven volgorde’, kan de student doorklikken naar de volgende vraag. De student kan echter niet terug naar vragen waar hij eerder is geweest. Let op! Wees ervan bewust dat je wanneer je dit instelt, het ook een onderwijskundige consequentie heeft. Tijdens een toets kunnen vragen op elkaar voortbouwen en kan de student later tot een inzicht komen, waarbij zij/hij een eerdere vraag in een ander licht ziet en anders wil beantwoorden. Ook werken studenten op een verschillende manier en ontneem je hen de mogelijkheid na afloop de toets nog eens na te lopen. Denk dus goed na welke meerwaarde het heeft en of dit opweegt tegen het nadeel dat studenten ervan kunnen ondervinden.

  Evaluatie-instellingen:

  • Voeg evaluatie-veld toe?: Je kunt een evaluatieveld toevoegen. Hier kan de student zijn opmerkingen over de toets vermelden. Deze opmerkingen zullen o.a. via het resultaatoverzicht en de PDF in de planning beschikbaar komen.
   Let op! Omdat de evaluatie van de cursus via Caracal (of een andere tool/wijze) gaat, raden wij aan om deze optie NIET te gebruiken. In de cursusevaluatie kunnen ook vragen over de toets(en) worden opgenomen.
  • Evaluatie-URL: Je kunt in het veld van de evaluatie-URL een URL toevoegen die linkt naar de cursusevaluatie in Caracal. Op deze pagina lees je hoe je een evaluatie-URL uit Caracal kunt toevoegen. Studenten kunnen dan direct na de toetsafname een cursusevaluatie invullen.

 • Toelichting: De tekst- en kleurmarkeringen van een kandidaat kunnen er als volgt uitzien.

 • Stap 8

  Zichtbaarheid resultaten voor deelnemers:

  • Toon terugkoppelingsrapportage: Met een Terugkoppelingsrapportage zie je van een onderdeel/onderdelen in de toets apart de scores (een ‘onderdeel’ is een vraag of een groep van vragen). Een terugkoppeling kan je alleen zien als je deze vóór de toetsafname aanmaakte. Is dit niet het geval, dan zet je de optie op ‘Nee’.
  • Toon beantwoorde vragen: hiermee (via uitklapmenu) geef je de studenten toestemming om de vragen na afloop van de toets wel of niet te mogen zien. Een tussenoptie is dat je alleen incorrect beantwoorde vragen zichtbaar maakt. Wanneer studenten vragen mogen inzien, kun je instellen of ze het correcte antwoord op de vraag mogen zien.
  • Toon het aantal correct/incorrect beantwoorde vragen: toont het aantal correct/incorrect beantwoorde vragen.
  • Toon de punten: toont het behaalde puntenaantal.
  • Toon het cijfer: toont het cijfer in het overzicht.
  • Toon naam scoregebied: deze optie verwijst terug naar de ‘Naamscoregebied’ (Voldoende/Onvoldoende) onder de grafiek.

  Let op: Zet je (een van) de optie(s) op ‘Ja’, dan zijn die resultaten voor de student zichtbaar direct nadat de student de toets heeft gemaakt. Maar, via de ‘Planning’ kun je ook instellen dat de resultaten pas ná een bepaalde datum zichtbaar zijn. Zie deze pagina voor details over Zichtbaarheid van resultaten voor deelnemers

  ! Pas nooit iets aan in de planning tijdens een toetsafname.

 • Stap 9

  Uitleveringsinstellingen: dit zijn de instellingen die van toepassing zijn in de afnameomgeving. In de afnameomgeving wordt de toets afgenomen.

  Uitleveren van deze toetsmatrijs naar afname-omgevingen:

  • Deze toetsmatrijs kan worden uitgeleverd aan afname-omgevingen: de toets kan afgenomen worden in de afnameomgeving.
  • Lever deze toetsmatrijs nooit uit aan afname-omgevingen: de toets kan nooit digitaal worden afgenomen, omdat deze niet uitgeleverd kan worden aan de afname-omgeving.

  In de afnameomgeving is het mogelijk om: vink de volgende opties altijd aan:

  • Cesuur aan te passen: hiermee behoud je de optie om na afloop van de toets, de cesuur aan te kunnen passen.
  • Extra tijd te geven tijdens de toetsafname: hiermee behoud je de optie om tijdens de toetsafname studenten extra tijd te geven.
  • De kandidaten hun resultaat te laten vergelijken met de gemiddelde resultaten: hiermee behoud je de optie dat kandidaten hun resultaat kunnen vergelijken met het gemiddelde resultaat van de kandidaatgroep waaraan ze gekoppeld zijn én met de gemiddelde resultaten van andere kandidaatgroepen die dezelfde toets hebben gemaakt. N.b. Alleen key-users kunnen in Remindo studenten aan kandidaatgroepen hangen. Stem het gebruik van deze instelling daarom met je key-user af. Wanneer in het toetsmoment (in de Planning) is ingesteld dat een student zichzelf mag vergelijken met anderen, ziet de student op zijn dashboard bij de betreffende toets een ‘groter-of-gelijk’ icoon. Als de student hierop klikt, opent een pop-up waarin de student informatie ziet over zichzelf en zijn groep ten opzichte van de andere (in het toetsmoment gekozen) groepen.

  Wijzig de zichtbaarheidsinstellingen van het resultaat in de afnameomgeving:

  • Selecteer hier Ja of Nee om in te stellen of de zichtbaarheidsinstellingen van het resultaat in de afnameomgeving wel of niet te wijzigen zijn.
  • Daarnaast kun je ook kiezen om te specificeren welke onderdelen van de zichtbaarheidsinstellingen te wijzigen zijn in de afnameomgeving. Kies hiervoor Gedeeltelijk, specificeer hieronder, en vink de onderdelen aan waarvoor je dit mogelijk wilt maken (zie ook screenshot hieronder).

  Bescherm vragen door:

  • Selectie van vraagtekst te blokkeren: studenten kunnen tijdens de toetsafname de vragen en de overige tekst in Remindo niet kopiëren.
  • Het rechtermuisknopmenu te blokkeren: studenten kunnen tijdens de toets geen gebruik maken van het rechtermuisknopmenu.

 • Stap 10

  Vraagdetailinstellingen: Naam van de auteur verbergen?

  • Wanneer deze instelling op Ja staat zal de naam van de auteur van de vraag verborgen zijn in de vraagdetails in de afnameomgeving.
  • Wanneer deze instelling op Nee staat kan je in de afnameomgeving bij een toetsresultaat > vraagdetails de auteur van de vraag zien. Studenten kunnen de auteur niet zien, ook niet tijdens een inzage.

 • Stap 11

  Opslaan toetsmatrijs

  • Wanneer je alles hebt ingesteld, klik je onderaan op Opslaan.

 • Let op! Wanneer je voor de eerste keer de instellingen hebt opgeslagen, krijg je de melding: ‘Deze toetsmatrijs is ongeldig’. De melding verdwijnt wanneer er vragen aan de toetsmatrijs zijn toegevoegd.

 • Stap 12

  De instellingen van de toetsmatrijs kun je altijd aanpassen:

  • Log zonodig weer in op de beheeromgeving.
  • Klik in het menu van de toetsmatrijs op het tabblad Instellingen.
  • Het instellingenmenu verschijnt nu in beeld.
  • Doe de aanpassing.
  • Vergeet niet bovenin het scherm op Instellingen opslaan te klikken!

 • Het is ook mogelijk om via tab Vragen een toets samen te stellen.

  • Een voordeel is, dat je vragen uit verschillende categorieën (mappen van jouw vragenbank) tegelijkertijd kunt selecteren voor plaatsing in je toets.
  • Een ander voordeel is, dat je snel een toets met een vaste volgorde van vragen kunt samenstellen. Hoe meer losse vragen je in je toets hebt, hoe handiger deze functie is.

  Hoe je een toets via ‘Vragen’ samenstelt, lees je op de pagina ‘Toetsmatrijs: aanmaken vanuit een vraagselectie in ‘Vragen’.

  Ook bij die optie moet je de op bovenstaande pagina beschreven instellingen kunnen invoeren.

Terug