CAT supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Toetsvragen en vragenbank

Terug

Tekenvraag

De student kan door middel van een eenvoudige tekentool verschillende soorten tekeningen maken, bijvoorbeeld structuren, reactievergelijkingen, diagrammen, schema’s, etc. Het is ook mogelijk een afbeelding te uploaden waarop studenten moeten tekenen.

 

 • Let op: De tekenvraag heeft nog technische beperkingen: ver in- en uitzoomen in het tekenveld kost tijd, waardoor het zich niet goed leent voor tekeningen die precisie vereisen. Het kost daarnaast ook meer moeite om verkeerd getekende lijnen weg te halen, en kan de tekenvraag ook niet uitgeprint worden. Dit zijn dingen om aan te denken wanneer je overweegt de tekenvraag op te nemen in je toets. We raden aan om eerst zelf te kijken wat de mogelijkheden van de tekenvraag zijn, en of het goed werkt voor hetgeen je wilt toetsen.

  Let op: Omdat de tekenvraag een nieuw vraagtype is en studenten vaak niet gewend zijn om te tekenen op de laptop, raden wij aan de tekenvraag voorafgaand aan een toets met cijfer eerst op te nemen in een oefening/oefentoets en studenten de mogelijkheid bieden hiermee te oefenen. Je kunt ook verwijzen naar de demotoets waarin de tekenvraag ook is opgenomen (te vinden bovenin de zoekbalk).

 • Stap 1

  • Log in op de beheeromgeving.
  • Voeg een nieuwe vraag toe en kies ‘Tekenvraag’.

 • Tip! Geef de vraag bij Code/Kenmerk een logische naam. Gebruik bijvoorbeeld het onderwerp van de vraag. Zo kun je op een later moment de vraag eenvoudiger terugvinden met behulp van de zoekfunctie in Remindo. Naast Code/Kenmerk kun je eigenschappen aan de vraag koppelen  met een logisch hoofdthema. Bij Diergeneeskunde hebben de vragen eigenschappen gekregen op basis van diersoort en/of orgaansysteem.

  Wij adviseren om de volgende codering aan te houden om later een vraag snel terug te vinden ter aanpassing of hergebruik.

  Onderwerp: Onderwerp van de vraag. Bijvoorbeeld: Het menselijk lichaam
  Subonderwerp: Subondwerp van de vraag: Bijvoorbeeld: Voet
  Subonderwerp2: Mogelijk nog een subonderwerp van de vraag. Bijvoorbeeld: Teen
  Boek/Artikel/College: Is het leerdoel van deze vraag behandelt in een boek, artikel of college?. Bijvoorbeeld: Boek

  Auteur: Door wie is het leerdoel van deze vraag behandelt?: Bijvoorbeeld Jan Jansen

  Optioneel: Makkelijk/Gemiddeld/Moeilijk: Is de vraag Makkelijk/gemiddeld of moeilijk? Bijvoorbeeld: Makkelijk

 • Stap 2

  • Voeg de vraagstelling toe in het vak ‘Inhoud tekstblok’ (in tegenstelling tot andere vraagtypes, zoals de open vraag, kun je de vraagstelling niet in het veld van de tekening zelf stellen).
  • Klik op ‘Instellingen’ om onder andere de beoordelingscriteria en de score toe te voegen.

 • Stap 3

  • Onder Vraaginstellingen > Kies een afbeelding kun je kiezen om een afbeelding toe te voegen, waar studenten op kunnen tekenen. Deze optie kun je bijvoorbeeld gebruiken wanneer studenten een afbeelding moeten aanvullen, of wanneer ze een grafiek moeten tekenen en je hiervoor een assenstelsel wilt aanbieden.
   Let op: de zoom-functie van de tekenvraag is beperkt, waardoor tekenen met precisie lastig is. Mocht precisie in bijvoorbeeld grafieken van belang zijn zou het programma Numworx een oplossing kunnen bieden. Bespreek dit met je key-user.
   Let op: de maximale te uploaden grootte van een mediabestand is 500 mb.
  • Geef bij Puntenverdeling > Beoordelingscriteria > Punten de maximale score aan die de studenten voor dit beoordelingscriterium kunnen halen. Heb je één beoordelingscriterium, dan geef je hier de maximale te behalen score voor de vraag aan.
  • Je kan extra beoordelingscriteria toevoegen met Voeg een extra beoordelingscriterium toe. De punten van elk beoordelingscriterium tellen samen op tot de Eindscorevan de vraag.
  • Vul onder Omschrijving voor de correctorde antwoordsleutel in.
  • Geef bij Beoordeel met decimalen aan of er gescoord mag worden met decimalen.
  • Vul eventueel de bijbehorende terugkoppeling in.

 • Het nakijken van de tekenvraag werkt hetzelfde als bij een open vraag. Het is tevens mogelijk om eerdere stappen uit een tekening terug te halen (zie screenshot). Let hierbij wel op dat je niet per ongeluk punten aftrekt omdat je niet de laatste versie beoordeelt.

 • Stap 4

  • Klik op Opslaan wanneer je klaar bent met het maken van de tekenvraag.

Terug