Logo Universiteit Utrecht

Educate-it supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Handleidingen

Terug

Scoretypen per vraag

Wanneer je een vraag toevoegt in Remindo moet je, afhankelijk van de vraagsoort, aangeven hoe de vraag beoordeeld moet worden. Hieronder volgt een korte uitleg over de verschillende scoretypen.

scoretypes

Toekenning punten correct antwoord

Wanneer je deze optie kiest, wordt het aantal punten alleen gegeven als een student het juiste /alle juiste antwoorden heeft aangevinkt. Zijn niet alle juiste antwoorden aangevinkt, dan wordt de gehele vraag fout gerekend en krijgt de student geen punten.

Toekenning punten per scoreverdeling

Wanneer je deze optie kiest, is het mogelijk om per afleider een puntenscore aan te geven. De score kan in hele punten worden aangegeven, maar ook in decimalen.

Een aantal aandachtspunten hierbij zijn:

  • De totaalscore die per vraag behaald kan worden, is altijd 0 of een positief getal (minscores zijn niet mogelijk);
  • Voor een foute antwoordoptie, kunnen minpunten worden toegekend (-1 t/m -10);
  • De juiste antwoordoptie levert punten op;
  • Wanneer een deelnemer het juiste antwoord heeft aangevinkt, is het mogelijk om bovenop de behaalde punten, ook bonuspunten toe te kennen.

Bij de quotiënt- en productregel wordt de score dynamisch berekend op basis van de verhouding tussen het aantal gekozen juiste antwoorden en het totaal aantal juiste antwoordopties.

  • De quotiëntregel wordt gebruikt wanneer het juiste aantal te geven antwoorden is aangegeven in de vraag. Geadviseerd wordt om deze optie te gebruiken en het juiste aantal antwoorden in de vraagstelling aan te geven.
  • De productregel wordt gebruikt wanneer het juiste aantal te geven antwoorden NIET is aangegeven in de vraag.
Terug