CAT supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Toetsvragen en vragenbank

Terug

Scoretypen per vraag

Wanneer je een vraag toevoegt in Remindo moet je, afhankelijk van de vraagsoort, aangeven hoe de vraag beoordeeld moet worden. Hieronder volgt een korte uitleg over de verschillende scoretypen.

scoretypes

Toekenning punten correct antwoord

Wanneer je deze optie kiest, wordt het aantal punten alleen gegeven als een student het juiste /alle juiste antwoorden heeft aangevinkt. Zijn niet alle juiste antwoorden aangevinkt, dan wordt de gehele vraag fout gerekend en krijgt de student geen punten.

Toekenning punten per scoreverdeling

Wanneer je deze optie kiest, is het mogelijk om per afleider een puntenscore aan te geven. De score kan in hele punten worden aangegeven, maar ook in decimalen.

Een aantal aandachtspunten hierbij zijn:

 • De totaalscore die per vraag behaald kan worden, is altijd 0 of een positief getal (minscores zijn niet mogelijk);
 • Voor een foute antwoordoptie, kunnen minpunten worden toegekend (-1 t/m -10);
 • De juiste antwoordoptie levert punten op;
 • Wanneer een deelnemer het juiste antwoord heeft aangevinkt, is het mogelijk om bovenop de behaalde punten, ook bonuspunten toe te kennen.

Bij de quotiënt- en productregel wordt bij een meervoudig-juistvraag de score dynamisch berekend op basis van de verhouding tussen het aantal gekozen juiste antwoorden en het totaal aantal juiste antwoordopties.

 • De quotiëntregel wordt gebruikt wanneer het juiste aantal te geven antwoorden is aangegeven in de vraag. Geadviseerd wordt om deze optie te gebruiken en het juiste aantal antwoorden in de vraagstelling aan te geven.
 • De productregel wordt gebruikt wanneer het juiste aantal te geven antwoorden NIET is aangegeven in de vraag.
 • Verschil invloed minpunten bij losse vragen en in een samengestelde vraag

  Minpunten toekennen aan losse vragen en aan vragen in een samengestelde vraag, kan een verschil van 100% in score voor een student betekenen. Twee casussen ter illustratie.

  Casus 1: Toets 1 bestaat uit 6 losse vragen waarbij telkens 1 punt voor het correcte antwoord en -1 voor een incorrect antwoord wordt gegeven. Student 1 heeft 3 vragen goed en 3 vragen fout beantwoord en behaald daarmee 3 punten. Score berekening: (1p) + (1p) + (1p) + (-1=0p) + (1=0p) + (-1=0p) = 3 punten

  Casus 2: Toets 2 bestaat uit één samengestelde vraag met 6 vragen, waarbij ieder correct antwoord 1 punt en ieder incorrect antwoord -1 punt is. Student 2 heeft 3 vragen goed en 3 fouten fout beantwoord en behaald daarmee 0 punten. De student krijgt immers 3 punten voor de 3 goede antwoorden, maar ook -3 voor de foute antwoorden. Score berekening: (1p) + (1p) + (1p) – (1p) – (1p) – (1p) = 0 punten

  Zolang het gevolg van casus 2 niet gewenst is, wordt geadviseerd om geen minpunten toe te kennen in een samengestelde vraag.

Terug