Educate-it supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Toetsvragen en vragenbank

Terug

Vraagtypen in Remindo

Hieronder vind je voorbeelden van de verschillende vraagtypen (n.b. toetsomgeving is in schermafbeeldingen Engels). Klik op de naam van het vraagtype voor uitleg over het aanmaken van de vraag.

Belangrijke aandachtspunten:

 

Vraagtypen:

Meerkeuzevraag (één-uit-meervraag/ juist/onjuistvraag):

Een vraag met meerdere antwoordalternatieven, één is het juiste antwoordalternatief. Een juist/onjuist vraag is ook een één-uit-meervraag.

 

Meervoudig-juistvraag (meer-uit meervraag):

Een vraag met meerdere antwoordalternatieven, meerdere alternatieven zijn juist.

 

Sorteervraag (rangschikvraag):

Een vraag waarbij alternatieven in de juiste volgorde moeten worden geplaatst, bijvoorbeeld een reeks handelingen.

 

Matching/Matrixvraag:

Bij dit vraagtype kan de docent een matrix maken van rijen en kolommen met opties. Het aantal rijen en kolommen is vrij te bepalen en kan zowel een gelijk als een ongelijk aantal zijn. De student wordt gevraagd de juiste combinatie van opties in een rij en kolom aan te klikken.

 

Hotspotvraag:

Dit wordt ook wel een aanwijsvraag genoemd. De student moet op een afbeelding een gevraagd deel (begrensd gebied, hotspot) aanklikken. De student moet een of meerdere ‘hotspots’ aanwijzen.

 

 

Punten grafisch verbinden (hotmatchvraag)

Een vraag waarbij gegevens gekoppeld moeten worden aan de juiste plekken op een afbeelding.

 

Invulvraag:

De student moet het juiste antwoord intypen. Dit antwoord is van tevoren gedefinieerd waardoor de vraag automatisch wordt nagekeken. Het antwoord kan zowel tekst als numeriek zijn.

Met speciale tekens is het mogelijk om één of meerdere ingevoerde karakters te kunnen toestaan als altijd correct.

 

Keuzelijstvraag:

De student selecteert in een keuzelijst de juiste antwoordoptie.

 

Drag- & Drop/Sleepvraag:

De student moet de afbeeldingen naar de juiste plek slepen op de hoofdafbeelding.

 

Open vraag:

De student moet een (langer) antwoord intypen dat wordt beoordeeld op basis van een beoordelingsvoorschrift. De lengte van het antwoord is circa 16.000 (!) tekens, dus bijna onbeperkt.

open vraag_toetsafname

 

Samengestelde vraag (elke combinatie):

Bij de samengestelde vraag kunnen combinaties van bovenstaande vragen gemaakt worden, bijvoorbeeld bij eenzelfde thema. De vraag hieronder bestaat uit een meerkeuzevraag en drie open vragen. Dit voorbeeld geeft de meest recente weergave voor de samengestelde vraag weer. Klik op de naam van het vraagtype voor meer uitleg.

 

Tekenvraag:

De student kan door middel van een eenvoudige tekentool verschillende soorten tekeningen maken, bijvoorbeeld structuren, reactievergelijkingen, diagrammen, schema’s, etc. Het is ook mogelijk een afbeelding te uploaden waarop studenten moeten tekenen.

Let op: grafieken waarbij precisie vereist is kunnen vooralsnog beter in Numworx  gemaakt worden, omdat de tekenvraag nog beperkte functionaliteiten biedt.

Terug