Educate-it supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Handleidingen

Terug

Meerkeuzevraag (een-uit-meer vraag)

Bij dit vraagtype moet de student aangeven welk van de gegeven alternatieven juist is.

 • Stap 1

  • Log in op de beheeromgeving.
  • Ga naar de vragenbank.
  • Selecteer de cursus waarvoor je vragen wilt aanmaken. De geselecteerde cursus licht – in dit geval blauw – op. Vragen die je nieuw aanmaakt, komen nu in de categorie van deze cursus te staan.
  • Klik op de optie +Voeg vraag toe (zie rechtsboven in het scherm).

 • Stap 2

  • Er opent een nieuw scherm.
  • Kies bij Vraagtype meerkeuzevraag.
  • Vul bij Codering de naam van de vraag in.
  • Wat de andere opties betekenen, lees je op deze pagina (stap 3)
  • Klik op Toevoegen, wanneer je alles hebt ingevuld en aangevinkt.

 • Tip! Geef de vraag bij Codering een logische naam. Gebruik bijvoorbeeld het onderwerp van de vraag. Zo vind je de vraag later makkelijker terug met de zoekfunctie van Remindo. Naast een Codering kun je eigenschappen aan de vraag koppelen  met een logisch hoofdthema. Bij Diergeneeskunde hebben de vragen eigenschappen gekregen op basis van diersoort en/of orgaansysteem.

 • Stap 3

  • Je komt nu in het scherm voor het invoeren van de vraag (stam en afleiders).
  • Stam van de vraag invoeren: klik op het potlood voor de tekst ‘Inhoud Tekstblok’ of ‘Vraagstelling/invulinstructie’. Rechts wordt het edit-scherm zichtbaar. In dit scherm voer je de stam (en eventueel de inleidende tekst) van de vraag in. Het veld met ‘Inhoud tekstblok’ heeft meer bewerkingsopties.
  • Opties (=afleiders en juiste antwoord) invoeren: klik links op het potlood bij het woord optie. Typ rechts in het edit-scherm een afleider of het juiste antwoord in. Als je de volgende optie aanklikt, wordt de vorige gemaakte optie opgeslagen.
  • Het juiste antwoord moet je ook bij de opties invoeren. Je vinkt later in het programma aan welke optie het juiste antwoord is.
  • Om te zien of alle opties goed zijn ingevoerd, klik je linksonder in het scherm op voorbeeld verversen.

 • Stap 4

  Correct antwoord aangeven en de scoreverdeling instellen

  • Wil je het correcte antwoord aangeven, de puntenverdeling voor de vraag instellen, antwoordopties husselen of een terugkoppeling op antwoorden instellen? Klik dan op het tandwieltje in het vak dat om de opties heen ligt (zie rode cirkel).

 • Stap 5

  • Een nieuw scherm opent.
  • Geef onder Opties aan of de antwoordopties wel of niet gehusseld moeten worden tijdens de toets. Bij Vraagtype kan je het vraagtype wijzigen naar een meerkeuzevraag met meerdere goede antwoorden. Bij Uitklaplijst kun je aangeven of je de antwoordopties wilt laten uit- en inklappen. De uitklaplijst staat standaard op nee. De functie is handig wanneer er veel antwoordopties zijn. Bij Weergave kun je kiezen hoe de antwoordopties getoond moeten worden: verticaal of horizontaal (bijvoorbeeld bij juist/onjuistvraag).
  • Puntenverdeling > Scoretype: Bij de optie Correct antwoord krijgt de kandidaat alleen punten bij het geven van het juiste antwoord. Bij de optie Scoreverdeling, krijgt de kandidaat punten voor het goede antwoord en puntenaftrek voor een fout antwoord.
  • Puntenverdeling > Eindscore: geef hier aan wat de eindscore is als de vraag correct beantwoord is.

 • Tip! Klik hier voor een omschrijving van de verschillende scoretypen die je in Remindo kunt gebruiken. De scoretypen zijn correct antwoord, scoreverdeling, productregel en quotiëntregel. Welk scoretype je in kunt voeren hangt af van het vraagtype.

 • Stap 6

  • Geef het juiste antwoord aan door bij deze afleider de optie Juist aan te vinken. Bij een meervoudig juist vraag zijn meerdere afleiders als juist aan te vinken.
  • Met de optie Vaststaand kun je instellen of de afleider op een vaste plek moet blijven staan. De andere afleiders blijven op gehusseld staan.
  • De afleiders zet je in een andere volgorde met de pijltjesknop.
  • Aan elke afleider kan een Terugkoppeling gegeven worden.  De kandidaat krijgt deze terugkoppeling te zien, wanneer hij/zij de resultaten mag inzien.
  • Algemene terugkoppeling geven: in plaats van een terugkoppeling per afleider, kun je ook een algemene terugkoppeling geven wanneer het antwoord volledig correct of (deels) incorrect is.
  • Met de knop Voeg een optie toe voeg je extra afleiders toe.
  • Je kunt afleiders verwijderen via de prullenbak achter de afleider.

 • Zet afleiders ‘husselen’ uit als het om een juist/onjuist vraag gaat, of als het een numerieke reeks of een andere logische reeks betreft die in vaste volgorde moet staan.

 • Stap 7

  • Als je alles hebt ingesteld, klik je rechtsonder in het scherm op Vraag opslaan. De vraag is nu aangemaakt en terug te vinden in de categorie waarin je werkt.

Terug