CAT supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Toetsafname en nakijken

Terug

Open vragen nakijken

Let op! De functie waarbij ‘een open vraag die in Remindo niet is beantwoord, toch kan worden nagekeken’, staat op deze supportsite nog niet beschreven. Dit is omdat de werking ervan nog niet duidelijk is. De knop staat bij Afnameomgeving > Resultaten > Alle resultaten > Details van het resultaat (staafdiagram) en zie daarna screenshot.

Inleiding

Na afloop van de toets kun je de antwoorden van de studenten nakijken. Open vragen kun je per student of per vraag nakijken.

Geef ook aan of je:

 • anoniem wilt nakijken. Dit betekent dat studenten anoniem worden weergegeven tijdens het nakijken.
 • met meerdere correctoren de vragen wilt nakijken en wie dat zijn.
 • elke vraag door een andere corrector wilt laten nakijken en wie welke vraag nakijkt.

Bovenstaande opties kunnen ook na afloop van het tentamen worden ingesteld. Het kan wel zijn, dat je dan even moet wachten tot de key-user de instelingen heeft ingesteld. Bespreek bovenstaande opties met je key-user.

In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe je open vragen in Remindo nakijkt.

 • Stap 1

  • Log in op remindo.uu.nl.
  • Ga naar tabblad Resultaten en klik op de uitklapoptie Antwoorden nakijken.
  • In het screenshot zie je de opties die je ter beschikking hebt. Je kan kiezen tussen ‘Na te kijken’ en ‘Nagekeken’ toetsmatrijzen en toetsmomenten (zie muisaanwijzer). Na keuze van een tabblad, kun je verder specificeren met de zoekbalk (klik & kies). Daarnaast kun je een periode selecteren, waarin het nakijkwerk valt.
  • Toetsmatrijs (na te kijken): je ziet bij het papier-icoon het opgetelde aantal vragen dat moet worden nagekeken voor alle toetsmomenten die op basis van een zelfde toetsmatrijs zijn afgenomen. Het aantal vragen is een vermenigvuldiging van student * aantal open vragen in de toetsmatrijs/toetsmoment.
  • Toetsmoment (na te kijken): je ziet bij het papier-icoon voor elk toetsmoment het aantal vragen (in screenshot, 4 en 32) dat moet worden nagekeken. De toetsmomenten kunnen op basis van een zelfde toetsmatrijs zijn afgenomen. Bij ‘Toetsmatrijs (na te kijken) staat dan als aantal vragen: 36). Het meest actuele nakijkwerk staat bovenaan.

 • Stap 2

  • Filter de toetmatrijs/toetsmoment, waarvan je de antwoorden wilt nakijken.
  • Zie de rode cirkel in het screenshot bij Stap 1. Achter de gefilterde toetsmatrijs zie je de icoontjes: Bekijk correctiewerk (kies wanneer je wilt nakijken per kandidaat) en Antwoorden nakijken per vraag (kies wanneer je wilt nakijken per vraag).
  • In de volgende stappen wordt uitgelegd wat de verschillen zijn tussen nakijken per kandidaat of nakijken per vraag.

 • Stap 3

  Antwoorden nakijken per kandidaat:

  • In het overzichtsscherm  (zie schermafbeelding) zie je de namen van de studenten (of anoniem) van wie de open vragen nog niet zijn beoordeeld. Je ziet de nakijkstatus en eventueel de begeleider die aan de student is toegewezen om na te kijken. In de schermafbeelding zijn als voorbeeld verschillende statussen toegevoegd. Tip: de info zie je als je over de icoontjes veegt.
  • Kies je ‘Antwoord nakijken’ achter de studentnaam, dan verschijnen de vragen in de volgorde waarin die student zijn/haar toets heeft gemaakt.

 • Let op! Klik je op Antwoorden nakijken per kandidaat (vroeger: Bekijk correctiewerk) en is van tevoren ingesteld dat je niet de hele toets, maar een x aantal vragen nakijkt, dan telt elke vraag als een apart correctiewerk. Daarom zie je dezelfde student een x aantal keer in de lijst. Elke keer dat je dezelfde student ziet staan, correspondeert hij/zij met een andere vraag (je ziet niet direct om welke vraag het gaat).

  bekijken correctiewerk_ingedeeld per vraag

 • Stap 4

  Antwoorden nakijken per vraag:

  • Kies je Antwoorden nakijken per vraag, dan zie je in het overzichtsscherm de na te kijken vragen (zie volgende screenshot).
  • Wanneer van te voren is ingesteld dat je niet alle, maar een x aantal vragen van de toets nakijkt, dan zie je hier alleen de vragen, waar je voor bent ingedeeld/die jij mag nakijken. In het voorbeeld: o.a. de vragen: ‘Earthquakes_Question_12’, ‘ontwikkeling stad K&M HC2019’.

  Uitvoering van nakijken

  Met de tabbladen Antwoorden nakijken per kandidaat en Antwoorden nakijken per vraag kan je wisselen in manier waarop je wilt nakijken.

  • Klik in het het ene overzichtsscherm achter de naam van de kandidaat of klik in het andere overzichtsscherm achter de vraag op het vinkje om met het nakijken te starten.
  • We kiezen in het onderstaande voorbeeld voor het nakijken per kandidaat.
  • Maar, eerst leggen we in de volgende stap nog iets uit over het filter in de nakijkfunctionaliteit.

 • Stap 5

  Filter in de nakijkfunctionaliteit

  In de schermafbeelding zie je de nakijkfunctionaliteit, waarin je antwoorden beoordeelt. Je kunt de vragen op deze pagina filteren  (1), a.h.v. de beoordelingscriteria kun je antwoorden beoordelen (2) en nagekeken vragen kun je als je wilt, indienen (3). Beoordelen en indienen worden later besproken.

  Met het filter kun je vlot zoeken op bepaalde kenmerken. Je kunt:

  • ‘Gemarkeerde antwoorden tonen’. Het gaat hier om markeren tijdens het nakijken, niet om vragen die de student heeft gemarkeerd tijdens de toets. Vragen markeer je met de knop ‘Markeer vraag’ (knop staat rechtsboven elke vraag, links van ‘Toon volledig resultaat’).
  • Bij ‘Vragen’ filteren op vraagcodering (vraagnaam), zoals toegevoegd bij het aanmaken van de vraag.
  • Ook kun je binnen het ‘antwoord’ zoeken en zoeken op toegekende ‘score’.

  Het filter ‘Status nakijkwerk’ heeft de volgende mogelijkheden. Filteren op:

  • Niet nagekeken: de vragen waaraan geen punten zijn toegekend, worden getoond.
  • Gedeeltelijk nagekeken: als in een samengestelde vraag met minimaal twee open vragen aan één open vraag punten zijn toegekend, dan toont dit filter deze samengestelde vraag.
  • Nagekeken: de vragen waaraan punten zijn toegekend, worden getoond
  • Nagekeken en ingediend: de vragen waaraan punten zijn toegekend én die zijn ingediend, worden getoond.

 • Stap 6

  Antwoorden nakijken per kandidaat – uitvoering van nakijken (vervolg)

  Je ziet voor de eerste kandidaat alle na te kijken open vragen onder elkaar. Je ziet links de vraag zelf (witte veld) en het antwoord (gele veld). Rechts zie je één of meerdere ‘Beoordelingscriteria’, die je bij het construeren van de vraag hebt ingevoerd. Op basis daarvan kun je punten toekennen. Voordat je punten hebt toegekend, zijn de velden van een beoordelingscriterium grijs. Zodra er punten worden toegekend, worden de velden groen en automatisch opgeslagen.

  Zo beoordeel je een antwoord:

  • In het midden van de schaal staat het aantal punten dat je toekent per criterium.
  • Met het plus- en minteken verhoog of verlaag je het aantal punten. Dit gaat in tienden van het maximaal aantal punten voor dat criterium (als je ingesteld hebt, dat je per decimaal kunt beoordelen).
  • Maar, als je 1,5 van maximaal 4 punten wilt geven, vul je dit  handmatig (kommagescheiden!) in. Klik je dan weer op het min- of plusteken, dan wordt de waarde 1,1 of 1,9 enz… Klik links of rechts in de schaal om nul of het maximaal aantal punten toe te kennen.
  • Het totaal aantal punten voor de vraag verschijnt in de balk rechts boven de vraag.
  • Voeg commentaar toe, als je dat wilt.

 • Let op! Als je punten handmatig (i.t.t. met het plus- of minteken) invoert, gebruik dan geen punt als scheidingsteken.

  Aantal woorden en tekens: Tijdens het nakijken van een open vraag wordt het aantal woorden (zie rode omcirkeling) en het aantal tekens (blauwe omcirkeling) waaruit het antwoord van de kandidaat bestaat weergegeven.

  Markering bij nakijken: Het is mogelijk om markeringen in het antwoord van de kandidaat aan te brengen. Deze markering bestaat uit een gekleurd stuk tekst met een eventuele opmerking. Wanneer een stuk tekst geselecteerd wordt verschijnt er een pen-symbool. Vervolgens kan de markeerkleur (vier kleuren) worden gekozen.

  Met dezelfde werkwijze kan een eventuele opmerking worden ingevoerd.

  De mogelijkheid voor het markeren is nu ook tijdelijk uit te schakelen, door middel van de knop bovenaan de pagina. Hierdoor blijft het ook mogelijk om een tekst te kopiëren.

  Door middel van het prullenbak-symbool kan de markering verwijderd worden. Let op! Zowel de markering als de opmerking zijn zichtbaar voor de kandidaat tijdens het inzage-moment, zie hiervoor Inzicht in de inzage van de student op de pagina achter de link.

 • Onder de schaal om punten toe te kennen, kun je een ‘Opmerking’ plaatsen (feedback). Deze opmerking kun je binnen dezelfde correctieronde opnieuw gebruiken. Door middel van de knop ‘Herhaal opmerking’ (rode kader schermafbeelding) of het typen van een ‘#’ kunnen eerder gebruikte opmerkingen met een uitklapmenu geselecteerd worden. Zie de schermafbeelding voor een indruk.

  Let op! Het uitklapmenu laat slechts 10 opmerkingen onder elkaar zien. Wanneer je meer opmerkingen in de correctieronde gebruikt zullen deze niet altijd zichtbaar zijn in het uitklapmenu; om de juiste opmerking te vinden kun je een sleutelwoord intypen na de ‘#’ (in schermafbeelding bijvoorbeeld: ‘#aanvullen’ zal alleen opmerkingen met het woord ‘aanvullen’ weergeven)

  Als je bij de beoordeling van een antwoord een opmerking opdeelt met Enter, kun je deze delen als losse opmerkingen hergebruiken. In het screenshot zie je bij de eerste vraag (boven) een opmerking, die met Enters is opgedeeld in drie delen. In de volgende vraag kun je deze delen als losse opmerkingen kiezen (via # of ‘Herhaal opmerking’) 

  Er kunnen ook opmerkingen hergebruikt worden van resultaten die op dat moment niet in beeld zijn. In onderstaande screenshot zie je maar één resultaat in beeld. De opmerkingen die verschijnen als je op # of ‘Herhaal opmerking’ klikt, zijn ingevoerd bij een resultaat dat nu niet zichtbaar is. 

 • Stap 7

  • Als op alle criteria is beoordeeld, kleuren de balken van deze vraag groen.
  • Voor een overzicht van de vraag en de toegekende punten, klik op ‘Toon volledig resultaat’.
  • Pas als bij alle beoordelingscriteria van een vraag punten zijn toegekend, beschouwt Remindo de vraag als nagekeken.

 • Stap 8

  • Beoordeel vervolgens de andere vragen van de kandidaat. Ben je hier klaar mee, klik dan bovenin op ‘Doorgaan’. Zo ga je naar de volgende kandidaat.
  • Kijk je per vraag na, dan ga je hetzelfde te werk: heb je een vraag voor alle kandidaten nagekeken, klik dan op ‘Doorgaan’. Je gaat nu naar de volgende vraag uit de toets.
  • Wil je tussentijds resultaten van kandidaten indienen, terwijl antwoorden van andere kandidaten nog niet zijn nagekeken, dan kan dit met de rode knop ‘Correcties indienen’. Een pop-up verschijnt met die kandidaten van wie je alle (aan jou toegewezen) vragen hebt nagekeken. Van die vragen moeten ook alle antwoorden zijn nagekeken. Pas als alle antwoorden van een student door de verschillende correctoren zijn nagekeken én ingediend, wordt het toetsresultaat getoond voor die student.

 • A. Tussendoor wisselen van kandidaat

  Klik op ‘Wissel kandidaat’. In de pop-up zie je per kandidaat hoeveel van de open vragen zijn nagekeken.WisselenKandidaatKik op een kandidaat of anoniem kandidaatnummer om naar een andere kandidaat te gaan.

  B. Tussendoor wisselen van vraag

  Klik op ‘Toon vragen…’. Je ziet per vraag het aantal studenten van wie die vraag is nagekeken.

  Klik op een vraag om naar de betreffende vraag te gaan.

 • Stap 9

  Wanneer je van alle kandidaten alle vragen hebt nagekeken (of bij alle vragen de bijbehorende kandidaten) en je klikt weer op de knop ‘Doorgaan’, dan verschijnt de volgende pop-up:

  Schrik niet van de rode knop ‘Correctie indienen’. Klik je erop, dan dien je de aangevinkte resultaten/correcties in. De nakijkfunctionaliteit wordt tegelijkertijd afgesloten. Vink je geen resultaten/correcties aan, dan verlaat je de nakijkfunctionaliteit ook, maar dan moet je de resultaten later nog indienen.

 • Stap 10

  Wanneer je de vragen hebt nagekeken, kun je als volgt overzicht van je nakijkwerk krijgen:

  • Ga naar tabblad Resultaten, en klik op de uitklapoptie Antwoorden nakijken.
  • Klik Toetsmatrijs (nagekeken) of Toetsmoment (nagekeken) aan (laatste is gekozen in onderste deel van gecombineerde afbeelding).
  • Kies ‘Bekijk correctiewerk’.
  • Je kunt, als je dat wilt, de correcties bewerken. Dit kan, net als bij het nakijken zelf, per kandidaat of per vraag.

Terug