CAT supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Toetsafname en nakijken

Extra voorziening: voorleessoftware

Studenten kunnen als extra voorziening aanvragen om gebruik te maken van voorleessoftware. Wanneer ze recht hebben op deze extra voorziening kun je deze studenthandleiding over het gebruik van de voorleessoftware in Remindo met ze delen. Voor docenten is deze handleiding over het werken met de voorleessoftware beschikbaar. De voorleessoftware is ook beschikbaar in de demotoets;…

Lees meer

Plagiaatcontrole in Remindo

Wanneer zet je Ouriginal plagiaatcontrole in? Ouriginal is in te zetten bij thuistoetsen (lees: locatie ‘Overig’ i.p.v. UU-Chromebook). Omdat alleen op open vragen wordt gecontroleerd (en dus niet meerkeuze, invul, etc.) moet je Ouriginal ook alleen gebruiken voor toetsen die open vragen bevatten (een toets kan naast open vragen ook andere vragen bevatten, dat maakt…

Lees meer

Beoordelingscriteria van een open vraag na toetsafname aanpassen

De beoordelingscriteria van een open vraag kun je na de toetsafname nog aanpassen. Je kunt het puntenaantal wijzigen of beoordelingscriteria toevoegen. Het is niet mogelijk om een beoordelingscriterium dat je voor de toetsafname hebt gemaakt, na de toetsafname te verwijderen. Log in op de afnameomgevingvan Remindo en ga naar Planning. Zoek de toets op met de open…

Lees meer

Open vragen nakijken: correctieronde-instellingen en nakijkverdeling

Na afloop van de toets kun je de antwoorden van de studenten nakijken. Hiervoor moet eerst een correctieronde aangemaakt worden. In een correctieronde kijk je de antwoorden van de studenten na. Om een correctieronde aan te maken moet je de instellingen (voorwaarden tijdens het nakijkproces) en de nakijkverdeling (wie kijkt welke vraag na) invoeren. Het is ook mogelijk…

Lees meer

Inloggen op de afnameomgeving (activiteitenoverzicht, vragen nakijken, resultaten inzien)

Remindo bestaat uit twee omgevingen, de beheeromgeving en de afnameomgeving. In de afnameomgeving test je de toets, kijk je de open vragen na, bekijk je de resultaten van de studenten en vind je de analysegegevens over de toets en de vragen. De studenten maken de toets in de afnameomgeving. In de beheeromgeving bouw je de…

Lees meer

Antwoordsleutel: aanpassing antwoordsleutel ongedaan maken

Wanneer je de antwoordsleutel voor een vraag hebt aangepast en je bent niet tevreden met het effect of er is iets misgegaan met de aanpassing, dan kan je de wijziging in de antwoordsleutel ongedaan maken. In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe je de aanpassing van de antwoordsleutel terugdraait.

Lees meer

Antwoordsleutel: wijzigen antwoordsleutel gesloten vragen

In Remindo worden gesloten vragen automatisch nagekeken. Het kan om verschillende redenen nodig zijn om na afloop van de toets aanpassingen door te voeren in het antwoordmodel van de gesloten vragen. Effect van aanpassing van het antwoordmodel In Remindo kun je voor (1) een individuele student, voor (2) alle studenten binnen hetzelfde toetsmoment of voor…

Lees meer

Cijfer student aanpassen bij gebruik meerdere correctierondes

Let op bij het lezen van onderstaande! Alleen key-users kunnen correctierondes instellen. Als je bij het nakijken meerdere correctierondes gebruikt, kun je ervoor kiezen het cijfer van de student te laten bepalen door de laatst ingestelde correctieronde (Het resultaat en het cijfer zullen op basis van deze nakijkronde worden aangepast). Je kan ook kiezen om…

Lees meer

Nagekeken werk inzien en aanpassen

Als je alle toetsvragen of een gedeelte ervan nagekeken hebt, dan kun je het correctiewerk daarna inzien en indien nodig aanpassen. stap 1 t/m 6 lichten werkwijze 1 toe (één student) stap 7 t/m 9 lichten werkwijze 2 toe (alle studenten)

Lees meer