Educate-it supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Resultaten

Terug

Resultaten: cesuur aanpassen na een toetsafname (via de key-user)

Wanneer er een toetsafname is geweest en de voorlopige cijfers (met de ingestelde cesuur) zijn bekend, is het nog mogelijk om aanpassingen te doen. Het is mogelijk om het antwoordmodel van vragen aan te passen of om de cesuur (zak/slaaggrens) aan te passen.

Aangeraden wordt om eerst te onderzoeken of op basis van inhoudelijke argumenten het antwoordmodel moet worden aangepast:

 • Is er een onjuist antwoord goedgerekend?
 • Zijn meerdere antwoordopties juist bij een meerkeuzevraag?
 • Was de formulering van een vraag niet helder, waardoor de vraag op verschillende manieren geïnterpreteerd kon worden?
 • Is een vraag te streng of te soepel nagekeken?

Vervolgens kan gekeken worden of de cesuur van de toets aangepast moet worden. Bekijk dan ook om welke reden de cesuur aangepast wordt: was de toets bjivoorbeeld te moeilijk/te makkelijk voor het niveau dat de studenten geacht worden te hebben? Wil je de Cohen-Schotanusmethode toepassen? (Een toelichting van de Cohen-Schotanusmethode staat hieronder bij Stap 1.)

Als je na afloop van een toetsafname de cesuur van de toets aan wilt passen, geef dit dan door aan je key-user. Hij/zij kan de gewenste aanpassingen voor je instellen.

Is de toets nog niet afgenomen, dan kun je zelf de cesuur nog instellen/aanpassen. Hoe je dat kunt doen, lees je hier.

 • Stap 1

  Cohen-Schotanusmethode toepassen na afloop van de toets
  (nieuwe functionaliteit in Remindo sinds 21 april 2018)

  De Cohen-Schotanusmethode kijkt naar de maximale score die is behaald op de toets. Je kunt vervolgens het cijfer 10 toekennen aan de best scorende student(en), waarbij de cesuur automatisch wordt aangepast voor de andere studenten.

  Je stelt voorafgaand aan de toetsafname wel eerst een absolute cesuur (zak/slaaggrens) in: zie in onderstaande afbeelding de absolute cesuur bij ‘Huidige instellingen’: 50%. Het is na afloop van de toets in Remindo pas mogelijk om in te stellen dat de Cohen Schotanus-methode toegepast moet worden, omdat de methode uitgaat van de behaalde scores.

  De toetsscores worden bij de Cohen Schotanus-methode door Remindo verdeeld in percentielen. Een percentiel is een honderdste deel. Als een toetsscore valt in het 60e percentiel, wil dat zeggen dat 60% van de studenten lager heeft gescoord. De Cohen Schotanus-methode gaat altijd uit van het 95e percentiel.

  Voorbeeld: Een toets is slecht gemaakt (wellicht omdat de toets te moeilijk was).  De best scorende student heeft 69% van de punten op de toets behaald. Zie onderstaande afbeelding: een score van 69% van de punten staat gelijk aan het 95e percentiel, oftewel: 95% van de studenten heeft een score láger dan 69% behaald op de toets.

  Als de Cohen-Schotanusmethode toegepast wordt, zullen studenten met 69% van de punten een 10 krijgen als cijfer voor de toets, oftewel: 69% van de punten wordt dan beschouwd als de maximale score voor de toets.

  Hieronder is getoond hoe de cesuur ingesteld was met een absolute cesuur (en dus zonder het toepassen van de Cohen-Schotanusmethode), en erna met de Cohen-Schotanusmethode toegepast:

  Belangrijk: Als je de Cohen-Schotanusmethode toe wilt passen na de toetsafname, geef je dit door aan je key-user. Hij/zij zal het gewenste percentiel voor je instellen.

Terug