CAT supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Toetsanalyse

Terug

Bewaartermijn antwoorden en resultaten

Antwoorden en resultaten van digitale toetsen worden gedurende twee jaar na de afname in Remindo bewaard (zoals vermeld in de privacy verklaring). Om te voldoende aan de UU bewaartermijn van 2 jaar zullen de gegevens na deze termijn verwijderd worden uit de afnameomgeving van Remindo. In de beheeromgeving zijn en blijven alle gegevens beschikbaar. In de FAQ hieronder vind je meer specifieke informatie over welke informatie wel en niet bewaard worden.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Planning pagina:

 1. De studenten aantallen die de toets hebben gestart en afgerond. Inschrijvingen van niet gestarte studenten blijven zichtbaar.
 2. De resultatenpagina van het toetsmoment is vanaf de planning niet meer bereikbaar. Mocht deze toch nog via de analyse beschikbaar zijn, dan is deze pagina leeg.

 

Kandidaat pagina:

Inschrijvingen en toetsresulaten op deze pagina zullen ook verdwijnen.


Afname omgeving:

 1. Het toetsmoment zelf (maar zonder de resultaten)
 2. De instellingen van het toetsmoment
 3. De verantwoordingsrapportage
 4. Het logboek
 5. De instellingen van de correctieronde

Beheeromgeving:

Op de beheeromgeving wordt niks verwijderd. Het blijft dus mogelijk om de volgende informatie te benaderen:

 1. De vragenbank
 2. De toetsmatrijs van de toets
  • Welke vragen deze bevat
  • De instellingen van de toetsmatrijs
 3. Toetsmatrijs export
  • Verantwoordingsrapportage van de toetsmatrijs
  • Analyse van de toetsmatrijs
  • Resultaten: alle antwoorden op vragen van deze toetsmatrijs (anoniem)

 

Terug