CAT supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Toetsanalyse

Bewaartermijn antwoorden en resultaten

Antwoorden en resultaten van digitale toetsen worden gedurende twee jaar na de afname in Remindo bewaard (zoals vermeld in de privacy verklaring). Om te voldoende aan de UU bewaartermijn van 2 jaar zullen de gegevens na deze termijn verwijderd worden uit de afnameomgeving van Remindo. In de beheeromgeving zijn en blijven alle gegevens beschikbaar. In…

Lees meer

Toetsgegevens exporteren vanuit de ‘Beheeromgeving’

Remindo biedt in de ‘Afnameomgeving’ de mogelijkheid via Learning analytics toetsen en vragen te analyseren. Ook in de ‘Beheeromgeving’ zijn bij individuele vragen analysewaarden te bekijken. Het voordeel van deze pagina’s is, dat de waarden overzichtelijk worden aangeboden, dat je door kunt klikken naar andere gegevens en pagina’s en dat je de informatie kunt oproepen…

Lees meer

Toetsanalyse: Cronbach’s alfa

Cronbach’s alfa berekenen en bekijken In Remindo kan je op twee pagina’s de Cronbach’s alfa berekenen en bekijken: Op de ‘Learning Analytics’ pagina in de ‘Afnameomgeving’. De Cronbach’s alfa wordt berekend over alle vragen van je toets. Op de pagina ‘Statistieken’ in de ‘Beheeromgeving’. Op die pagina kun je de Cronbach’s alfa over een vraagselectie…

Lees meer

Toetsanalyse: statistiek per vraag (P-, Rit-, Rir-, A-waarde, standaardafwijking en Heatmap) in de beheeromgeving

Let op! Wees je er bewust van dat er ruis kan ontstaan van de statistische waarden op vraagniveau in de beheeromgeving. De waarden in de beheeromgeving worden gebaseerd op elke afname waarin de vraag wordt ingezet. De berekening van de statistische waarde bij de vraag kan dus zijn gebaseerd op een combinatie van de inzet…

Lees meer

Toetsanalyse: learning analytics (P’-, Rit- Rir- waarde en standaardafwijking) in de afnameomgeving

In de afnameomgeving vind je de volgende analysegegevens: behaalde scores, percentage maximum score, percentage voldoendes en onvoldoendes, P’-waarde, Rit-waarde, Rir-waarde en de standdaardafwijking van de vraag. Vanaf stap 1 leggen we uit waar je deze analysegegevens vindt (n.b. de waarden in de screenshots komen niet uit een reële toets).

Lees meer