Logo Universiteit Utrecht

Educate-it supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Handleidingen

Terug

Achtergrondinformatie gemaakte toets

Wanneer je een gemaakte toets via Details van het resultaat open hebt staan, dan zie je links naast de gemaakte vragen verschillende onderdelen staan, namelijkToets, Correctierondes, Toon logboek, Getoond aan kandidaten, weergave instellingen, Herkansingen en Download. Deze onderdelen worden hieronder besproken.

 • Stap 1

  Toets details en resultaten, zoals cijferopbouw, correctieronden, resultaat- en afnamelogboek.

  • Kandidaat: klik voor een overzicht van alle gemaakte toetsen van deze student. 
  • Cursus: klik voor een overzicht van alle gemaakte toetsen binnen deze opleiding. 
  • Toetsmatrijsnaam: klik voor een overzicht van alle studenten die deze toets gemaakt hebben. 
  • ToetsmatrijssoortLaat zien of het een toets of oefening is 
  • Status: Status van de toets (Na te kijken, Afgesloten).
  • Aantal vragen: Laat het totaal aantal vragen in de toets zien 
  • Start-/eindtijdStart en eindtijd van de toets 
  • Cijfer: Klik je achter het cijfer op Cijferopbouw, dan krijg je een tabel van de Cesuur en een scoretabel te zien. 
  • Score: Geeft het maximaal te behalen punten aan, en hoeveel er behaald is door de kandidaat op deze toets.  
  • Naam scoregebied: Het resultaat van de student (voldoende / onvoldoende). Daaronder zie je het aantal juist/onjuist/onbeantwoorde vragen. 

 • Stap 2

  Onderdeel correctierondes 

  • Klik je op Bekijk correctieronden, dan krijg je een pagina te zien met de instellingen van de correctierondes. 

 • Stap 3

  Onderdeel logboek 

  • Klik je op Open logboek, dan zie je het logboek met het verloop van de toets. Wanneer de student begonnen is met de toets en wanneer hij/zij de toets heeft afgerond. Ook zie je wanneer de begeleider de toets heeft nagekeken en eventueel welke aanpassingen de begeleider heeft gemaakt in de scoretoekenning. 

 • Stap 4

  Onderdeel getoond aan kandidaten: instellingen zichtbaar na afloop van een toets 

  • Bij het onderdeel Zichtbaarheid wordt weergegeven wat de student mag zien van de vragen (wel of geen juist)/ cijfer/ scoregebied. 

 • Stap 5

  Onderdeel weergaven instellingen 

  Hier kunnen bepaalde onderdelen in de weergave worden verborgen, zoals: 

  • Vraagtekst 
  • Nakijkresultaten 
  • Casustekst
  • Opmerkingen van kandidaten 

 • Stap 6

  Onderdeel herkansingen

  • In dit voorbeeld van Herkansingen, kan de gemaakte toets niet herkanst worden.
  • Wanneer is ingesteld (in de toetsmatrijs) dat deze toets herkanst mag worden, dan kun je via deze weg een herkansing klaarzetten (van dezelfde toets!). 

   

 • Stap 7

  Onderdeel opties: Pdf’s van de gemaakte toets downloaden en exporteren naar Excel 

  • Klik je op Exporteer naar Excel, dan krijg je een Excel bestand met tijdsduur van de beantwoorde vragen in seconden, of de vraag juist/onjuist beantwoord is, de behaalde score per vraag, de maximaal te behalen score en het gegeven antwoord van de student.
  • Klik je op Download als PDF, dan download je de gemaakte toets van de student. 
  • Klik je op Download als PDF inclusief antwoordmodel, dan worden bij de open vragen ook de beoordelingscriteria getoond. 
  • Klik je op Download als PDF met antwoordmodel en details correctiesdan worden bij de open vragen naast de beoordelingscriteria ook de correcties getoond. 

Terug