Logo Universiteit Utrecht

Educate-it supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Nieuws

7 oktober 2021: Educate-it biedt eenmalig een workshop aan over de Toetsmatrijs op basis van een Toetsmatrix in Remindo. Dat is een functionaliteit in ontwikkeling. In de workshop krijg je uitleg over de functionaliteit, je oefent daarmee en je wordt gevraagd feedback op de functionaliteit te geven. N.b.: je maakt geen product voor je onderwijs bij deze workshop, maar je helpt ons door je feedback om beter te kiezen of en zo ja, hoe we de functionaliteit breder gaan inzetten aan de UU. Heb je interesse? Lees dan hier verder voor meer informatie en aanmelden. Wellicht tot bij de workshop!

26 september 2021: Zondagochtend 26 september wordt de release 21.4 van Remindo uitgerold. De release bestaat uit optimalisaties:
– Het is sinds deze release mogelijk om vragen tussen regels te verslepen met de versleepknop. Het was al mogelijk om vragen binnen een regel te verslepen.
– Daarnaast is het mogelijk om bij de toetsmatrijsinstellingen in de beheeromgeving aan te geven dat de punten van vragen getoond mogen worden tijdens de toetsafname. Gedurende de toets zien studenten dan hoeveel punten er per vraag te verdienen zijn.

26 juli 2021: Nieuwsbericht NumWorx

Ben jij als docent op zoek naar een manier om toetsen af te nemen binnen Wiskunde en/of Statistiek onderwijs? Team Educate-it Digitaal toetsen ondersteunt de inzet van NumWorx voor de Universiteit Utrecht. In NumWorx kun je digitaal formatieve en summatieve toetsen afnemen met een WRS (Wiskunde-, Reken-, Statistiek)-kenmerk. Daarnaast kun je digitale opdrachten en digitaal oefenmateriaal beschikbaar stellen voor je studenten. Er is voor jou als docent persoonlijke ondersteuning en een uitgebreide supportsite beschikbaar. Heb je interesse in werken met NumWorx of wil je vrijblijvend informatie ontvangen? Neem dat contact op met digitaletoetsing@uu.nl

1 juli 2021: De informatie over beschikbare toetszalen voor toetsen met Remindo is geüpdatet.

6 juni 2021: Zondag 6 juni wordt de release 21.3 van Remindo uitgerold. De release bestaat uit kleine verbeteringen en optimalisaties.

28 maart 2021: Zondag 28 maart is de release 21.2 van Remindo succesvol uitgerold. De release bestond uit optimalisaties van bestaande functionaliteiten.

29 januari 2021: Zondag 31 januari wordt een release van Remindo uitgerold. Lees in de Beknopte release notes 21-1  wat vernieuwd is.

15 november: Zondag 15 november is een release van Remindo uitgerold. Lees in de Beknopte releasenotes 20.5 wat vernieuwd is.

12 november: Het Functioneel Beheer en Educate-it adviseren om geen stappenplan toe te voegen aan een toetsmatrijs, wanneer deze toets gaat worden gestart middels ‘Gezamenlijke start’. Voor meer informatie neem contact op met je facultaire key-user.

23 oktober: Op de pagina Toetsen op afstand zijn de FAQ en het Stappenplan voor online surveilleren met MS Teams beschikbaar.

22 oktober: Update vanuit Roostering en Planning: “Vanwege de aangepaste coronamaatregelen mogen vanaf 26 oktober tentamens in zalen niet groter zijn dan 100. Daarom zullen er wijzigingen zijn m.b.t. de huidige geplande digitale tentamens, bijvoorbeeld omzetting naar online, inzet van meer zalen etc. Houd er rekening mee dat een tentamen dus mogelijk (afhankelijk van de roostermogelijkheden en/of de beslissing van de docent) van chromebooklocatie naar online thuis wordt veranderd.” Advies: Neem contact op met je facultaire key-user Remindo wanneer dit van toepassing is op jou situatie of je meer vragen heb.

27 september: zondag 27 september wordt een release van Remindo uitgerold. Lees in de Beknopte releasenotes 20.4 NE ENG  wat is vernieuwd.

11 juni: Er zijn problemen geconstateerd in toetsen, wanneer een toetsmatrijs binnen één uur voor de start van de toets wordt aangepast. Advies: Bewerkt een toetsmatrijs niet meer binnen één uur voor de start van het toetsmoment.

2 juni: Op de COVID-19 FAQ-pagina zijn drie documenten geplaatst aangaande het online surveilleren met StarLeaf.

2 juni: De Instructie voor afname van een digitale toets is bijgewerkt.

31 mei: zondag 31 mei wordt een release van Remindo uitgerold. Lees in de Beknopte release notes Remindo 20.3 EN-NE wat is vernieuwd.

30 maart: Nieuwe documenten beschikbaar

Documenten voor een toetsafname thuis of inzage thuis zijn te vinden onder Ondersteuningsdocumenten

17 maart: Update m.b.t. maatregelen Coronavirus

 

Nieuws vanwege situatie Coronavirus 

Vanwege de uitval van alle summatieve digitale tentamens t/m 20 april 2020, wijzen we je hieronder op een aantal alternatieven:

  1. Online ‘open boek’ tentamens kunnen worden afgenomen via toetssoftware Remindo op de computer van de student thuis. Studenten vullen hier hun antwoorden in en kunnen alle bronnen gebruiken die er beschikbaar zijn.
  2. Al klaargezette toets in Remindo, indien deze omgezet kan worden naar ‘open boek/bronnen’ variant, kun je het tentamen door de student thuis op de computer laten maken tijdens het geplande tijdsslot. Houd er hierbij dus rekening mee dat de internetbeveiliging en surveillance, zoals in de toetszaal plaatsvindt, er niet is. Denk hierbij aan de vragen omvormen tot open vragen, essayvragen of andere vraagstellingen waarbij het antwoord niet kan worden opgezocht op internet waardoor frauderen moeilijker is.
  3. Opdrachten voor een cijfer: denk aan het  schrijven van een essay, het maken van een poster, geven van een online presentatie, feedback op elkaar geven (voor een cijfer). Via Blackboard lever je de opdrachten (assignments) in en kun je deze van feedback voorzien. Voor opdrachten zijn nog diverse andere tools te gebruiken, zie de toolwijzer van Educate-it.
  4. Alternatieve oplossingen: bij sommige cursussen is het niet mogelijk om alles volledig online met Remindo of Blackboard te toetsen. Bijvoorbeeld bij wiskundetentamens ofwel delen van scheikunde of natuurkunde waarbij formules of het tekenen van structuren belangrijk zijn. Oplossingen zouden kunnen zijn dat studenten schermopnames maken ofwel video’s/foto’s maken van hun geschreven berekeningen op papier en die delen met de docent.
 • Docenten die bij bovenstaande alternatieven onderwijskundige ondersteuning wensen, kunnen contact opnemen met onderwijsadviesentraining@uu.nl
 • Mocht de docent graag zijn/haar tentamen willen herplannen in de digitale toetszaal, dan verloopt dit proces volgens de reguliere weg van facultaire roostering.
 • Meer informatie vind je op de Intranetpagina ‘Onderwijs op afstand’

 

Overig nieuws:

 • Releases voor Remindo: Op 2 februari 2020 is een release van Remindo uitgerold. Lees in de Verkorte releasenotes 20.1 wat er is vernieuwd.
 • Bij het werken met Remindo versturen docenten en ondersteuners regelmatig gevoelige informatie. Met SURFfilesender kun je (bv.) toetsvragen of persoonlijke gegevens eenvoudig op een veilige manier verzenden.