Educate-it supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Nieuws

Nieuws 2022

18 november 2022: Zondagochtend 20 november wordt de release 22.6 van Remindo uitgerold. Met deze release wordt het mogelijk gemaakt om een variant/kopie van een toetsmatrijs te maken, waarvan de instellingen en regels worden behouden, maar waarvan de vraagselectie wordt verwijderd. Meer informatie over de verschillende opties betreft het maken van varianten
lees je hier.

25 oktober 2022: Vanaf dinsdag 25 oktober 2022 is het mogelijk om de Ouriginal plagiaatcontrole aan te zetten voor Remindo (thuis)toetsen. Meer informatie over het instellen en het gebruik van de plagiaatcontrole vind je hier.

21 september 2022: Zondagochtend 25 september 2022 wordt de release 22.5 van Remindo uitgerold. Met deze release wordt het mogelijk gemaakt de Groepsanalyse (22.1) uit te schakelen voor bepaalde rollen. In overleg met verschillende partijen is besloten deze functie voor de hele UU uit te zetten. Mocht je hier vragen over hebben kun je contact opnemen met Team Digitaal toetsen (digitaletoetsing@uu.nl).

19 juli 2022: Let op! Vanaf 22 juli 2022 zijn er wijzigingen in enkele standaardinstellingen in Remindo. In dit document lees je wat de gewijzigde standaardinstellingen zijn.

20 maart 2022: Zondagochtend 22 maart 2022 wordt de release 22.3 van Remindo uitgerold. De release bestaat uit optimalisaties.

27 maart 2022: Zondagochtend 27 maart 2022 is de release 22.2 van Remindo uitgerold. Met deze beknopte releasenotes informeren we je als docent over relevante wijzigingen uit die release.

30 januari 2022: Zondagochtend 30 januari 2022 wordt de release 22.1 van Remindo uitgerold. Met deze beknopte releasenotes informeren we je als docent over relevante wijzigingen uit die release.

Nieuws 2021

21 november 2021: Zondagochtend 21 november 2021 wordt de release 21.5 van Remindo uitgerold. Met deze beknopte releasenotes informeren we je als docent over relevante wijzigingen uit die release

26 september 2021: Zondagochtend 26 september wordt de release 21.4 van Remindo uitgerold. De release bestaat uit optimalisaties:
– Het is sinds deze release mogelijk om vragen tussen regels te verslepen met de versleepknop. Het was al mogelijk om vragen binnen een regel te verslepen.
– Daarnaast is het mogelijk om bij de toetsmatrijsinstellingen in de beheeromgeving aan te geven dat de punten van vragen getoond mogen worden tijdens de toetsafname. Gedurende de toets zien studenten dan hoeveel punten er per vraag te verdienen zijn.

26 juli 2021: Nieuwsbericht NumWorx

Ben jij als docent op zoek naar een manier om toetsen af te nemen binnen Wiskunde en/of Statistiek onderwijs? Team Educate-it Digitaal toetsen ondersteunt de inzet van NumWorx voor de Universiteit Utrecht. In NumWorx kun je digitaal formatieve en summatieve toetsen afnemen met een WRS (Wiskunde-, Reken-, Statistiek)-kenmerk. Daarnaast kun je digitale opdrachten en digitaal oefenmateriaal beschikbaar stellen voor je studenten. Er is voor jou als docent persoonlijke ondersteuning en een uitgebreide supportsite beschikbaar. Heb je interesse in werken met NumWorx of wil je vrijblijvend informatie ontvangen? Neem dat contact op met digitaletoetsing@uu.nl

Beknopte releasenotes van oudere releases

29 januari 2021: Zondag 31 januari wordt een release van Remindo uitgerold. Lees in de Beknopte release notes 21-1  wat vernieuwd is.

15 november 2020: Zondag 15 november is een release van Remindo uitgerold. Lees in de Beknopte releasenotes 20.5 wat vernieuwd is.

12 november 2020: Het Functioneel Beheer en Educate-it adviseren om geen stappenplan toe te voegen aan een toetsmatrijs, wanneer deze toets gaat worden gestart middels ‘Gezamenlijke start’. Voor meer informatie neem contact op met je facultaire key-user.

27 september 2020: zondag 27 september wordt een release van Remindo uitgerold. Lees in de Beknopte releasenotes 20.4 NE ENG  wat is vernieuwd.

11 juni 2020: Er zijn problemen geconstateerd in toetsen, wanneer een toetsmatrijs binnen één uur voor de start van de toets wordt aangepast. Advies: Bewerkt een toetsmatrijs niet meer binnen één uur voor de start van het toetsmoment.

31 mei 2020: zondag 31 mei wordt een release van Remindo uitgerold. Lees in de Beknopte release notes Remindo 20.3 EN-NE wat is vernieuwd.

Op 2 februari 2020 is een release van Remindo uitgerold. Lees in de Verkorte releasenotes 20.1 wat er is vernieuwd.

Nieuws vanwege situatie Coronavirus 

Vanwege de uitval van alle summatieve digitale tentamens t/m 20 april 2020, wijzen we je hieronder op een aantal alternatieven:

  1. Online ‘open boek’ tentamens kunnen worden afgenomen via toetssoftware Remindo op de computer van de student thuis. Studenten vullen hier hun antwoorden in en kunnen alle bronnen gebruiken die er beschikbaar zijn.
  2. Al klaargezette toets in Remindo, indien deze omgezet kan worden naar ‘open boek/bronnen’ variant, kun je het tentamen door de student thuis op de computer laten maken tijdens het geplande tijdsslot. Houd er hierbij dus rekening mee dat de internetbeveiliging en surveillance, zoals in de toetszaal plaatsvindt, er niet is. Denk hierbij aan de vragen omvormen tot open vragen, essayvragen of andere vraagstellingen waarbij het antwoord niet kan worden opgezocht op internet waardoor frauderen moeilijker is.
  3. Opdrachten voor een cijfer: denk aan het  schrijven van een essay, het maken van een poster, geven van een online presentatie, feedback op elkaar geven (voor een cijfer). Via Blackboard lever je de opdrachten (assignments) in en kun je deze van feedback voorzien. Voor opdrachten zijn nog diverse andere tools te gebruiken, zie de toolwijzer van Educate-it.
  4. Alternatieve oplossingen: bij sommige cursussen is het niet mogelijk om alles volledig online met Remindo of Blackboard te toetsen. Bijvoorbeeld bij wiskundetentamens ofwel delen van scheikunde of natuurkunde waarbij formules of het tekenen van structuren belangrijk zijn. Oplossingen zouden kunnen zijn dat studenten schermopnames maken ofwel video’s/foto’s maken van hun geschreven berekeningen op papier en die delen met de docent.
 • Docenten die bij bovenstaande alternatieven onderwijskundige ondersteuning wensen, kunnen contact opnemen met onderwijsadviesentraining@uu.nl
 • Mocht de docent graag zijn/haar tentamen willen herplannen in de digitale toetszaal, dan verloopt dit proces volgens de reguliere weg van facultaire roostering.
 • Meer informatie vind je op de Intranetpagina ‘Onderwijs op afstand’

 

Overige berichten:

 • Bij het werken met Remindo versturen docenten en ondersteuners regelmatig gevoelige informatie. Met SURFfilesender kun je (bv.) toetsvragen of persoonlijke gegevens eenvoudig op een veilige manier verzenden.