Logo Universiteit Utrecht

Educate-it supportsite: Digitaal toetsen met Remindo

Vragen maken

Nieuwe vraag maken

In dit item leggen we uit hoe je een nieuwe vraag aanmaakt in Remindo. Ook bespreken we instellingen die je bij (bijna) elk vraagtype moet invoeren.

Lees meer

Vraag archiveren (vraag verwijderen met mogelijkheid tot ongedaan maken)

In Remindo kun je geen vragen verwijderen. Vragen kunnen alleen gearchiveerd worden. Ze kunnen niet verwijderd worden, omdat de kans bestaat dat ze aan een toetsmatrijs zijn gekoppeld. De vraag blijft na archivering aan de toetsmatrijs gekoppeld, o.a. vanwege de uitgevoerde analyses over de toetsmatrijs. De optie ‘Archiveren’ gebruik je als je een vraag nooit meer wilt gebruiken.

Lees meer